Vrouwen met autisme en/of ADHD

Ontwikkelingsstoornissen uiten zich anders bij vrouwen en meisjes met autisme en ADHD, dan bij mannen en jongens. Waarschijnlijk wordt de diagnose autisme of ADHD nog vaak over het hoofd gezien bij deze groep omdat de problemen onzichtbaar zijn voor de buitenwereld. Vrouwen vertonen vaker dan mannen sociaal wenselijk gedrag, waardoor een stoornis minder zichtbaar is. Het SCOS is actief om de diagnostiek en behandeling van vrouwen met autisme en ADHD te verbeteren, mede door wetenschappelijk onderzoek in promotietrajecten.

Het gedrag van meisjes met ADHD is vaak niet storend voor de buitenwereld en wordt daardoor snel over het hoofd gezien. Deze meisjes trekken geen aandacht en kunnen vaak - dankzij grote inspanningen - wel goed presteren op school. Meisjes die vaak afgeleid zijn, veel kletsen, hun werk niet af hebben en rustig zitten te dagdromen, geven minder aanleiding tot ongerustheid. In tegenstelling tot jongens, bij wie ADHD zich vaak uit in agressief, druk en storend gedrag zodat zij sneller worden doorverwezen en behandeld. Pas als meisjes ouder worden en het dagelijks leven zwaardere eisen stelt op het gebied van opleiding, werk en gezin gaat het mis en voelen ze zich op veel gebieden tekortschieten.