Twomorrow is gespecialiseerd in de internationaal erkende methode IPS – Individuele Plaatsing en Steun. Met deze methode hebben psychisch kwetsbare mensen een bewezen grotere kans op betaald werk. Wanneer cliënten weer deel uitmaken van de samenleving, herstellen zij beter, hebben zij minder behoefte aan zorg en hebben zij een grotere kans op het vinden en behouden van betaald werk.

Mogelijkheden en talenten

Teamleider FACT Dimence Ineke Bouwhuis: "We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij wat voor de cliënt belangrijk is en wat hij/zij wil bereiken. Naast behandeling en begeleiding van cliënten en hun klachten, gaan we uit van mogelijkheden en talenten. Het IPS-traject inzetten voor cliënten die graag een betaalde baan willen, sluit naadloos aan bij dit uitgangspunt. Zo richten we ons op herstel vanaf de eerste dag." 

Vraag naar IPS is groot

IPS is niet onbekend bij Dimence. Sinds 2017 werken de zogenaamde FACT-teams van Dimence met deze methode en begeleiden zij cliënten richting betaald werk. De vraag naar deze begeleiding is echter groot en daar wil Dimence gehoor aan geven. Om meer cliënten te kunnen begeleiden in dit traject, heeft Dimence besloten deze taak uit te besteden aan Twomorrow. Het succes van de inzet van het IPS-traject volgt uit de samenwerking tussen de cliënt, de behandelaar van Dimence, de begeleider van Twomorrow, werkgevers uit de regio en instellingen voor werk en inkomen. Samen werken zij aan een beter leven. 

Op de foto van links naar rechts: ​Sylvia van Drenth, Evelyn Wannet (beiden Twomorrow), Sabien Raams en Eta Mulder (beiden Dimence).