Second opinion

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) biedt de mogelijkheid om een second opinion uit te voeren. Bij een aanvraag voor een second opinion kan het gaan om vragen over diagnostiek of om vragen over behandeling. Voor meer informatie over diagnostiek naar autisme verwijzen we naar de zorgstandaard autisme. Er is nog geen zorgstandaard voor diagnostiek naar Aandachtstekortstoornis bij volwassenen, het onderzoek daarnaar lijkt in veel opzichten, in ieder geval wat betreft de duur van het onderzoek en het aantal afspraken, op de diagnostiek bij autisme.

In het algemeen wordt een second opinion in Zwolle of Deventer verricht in de vorm van minimaal twee tot drie afspraken met daarna nog een adviesgesprek, waarin de conclusies van het onderzoek worden besproken. Indien noodzakelijk wordt de second opinion op een andere locatie verricht als de aard van de problematiek dat vergt. Bij het aanvragen van een second opinion moet de verwijzer een aanmeldingsformulier invullen en zo goed mogelijk omschrijven wat de vraag is die beantwoord moet worden.