Ambulante zorg

2023 Cliëntreis BACS

Het poliklinisch team BACS biedt consultaties en second opinions voor cliënten die in de specialistische zorg (SGGz) elders behandeld worden, of niet toegeleid kunnen worden naar de SGGz wegens bijkomende comorbiditeit of weerstand tegen behandeling. Het verrichten van diagnostiek voor complexe situaties behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor cliënten met een ontwikkelingsstoornis die binnen Dimence in zorg zijn, is het mogelijk consultatie aan te vragen of deze door te verwijzen voor een second opinion, aanvullende diagnostiek of co-behandeling bij BACS. Ook voor cliënten bij wie reguliere behandeling in de SGGz wegens comorbiditeit of weerstand tegen behandeling onvoldoende effect heeft.

Indicatiecriteria

  • Volwassenen vanaf 18 jaar en normaal-intelligent of hoger
  • Voor diagnostiek: Gemotiveerd vermoeden bij de verwijzer op aanwezigheid van autisme en/of ADHD, dat ondanks eerdere professionele en deskundige aandacht niet is vastgesteld in de tweede lijn
  • Zeer complexe problematiek, waaronder co morbide verslavingsproblematiek, angst en depressieve stoornissen, psychotische stoornissen
  • Voor behandeling: Vastgestelde diagnose autisme of ADHD en bijkomende ontwrichtende problemen of vragen (farmacotherapie, algeheel functioneren, gedrag) die met de deskundigheid in de tweede lijn onvoldoende behandeld kunnen worden

Consultaties en Second opinions

Indien er vragen zijn over diagnostiek en/of de behandeling van cliënten kan BACS worden benaderd om hierin mee te denken.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen consultatie en second opinion:

  • Een second opinion vraagt om zowel dossieronderzoek als ook gesprekken met de cliënt en evt. naastbetrokkenen als ook de betrokken behandelaar.
  • Een consultatie betreft overleg tussen behandelaren waarbij een casus besproken wordt.

Co-behandeling

Team BACS kan ook worden benaderd om mee te behandelen bij cliënten die al bij Dimence in zorg zijn. Is dat de overweging, dan is het raadzaam om hierover eerst contact op te nemen met het secretariaat op telefoonnummer 0570-639656.

logo team BACSlogo TOPGGZ

Informatie voor cliënten

Aanmelden