Ambulante zorg

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) biedt mogelijkheden om consultaties te verrichten bij patiënten die in de tweede lijn elders behandeld worden, of niet toegeleid kunnen worden naar de tweede lijn wegens bijkomende comorbiditeit of weerstand tegen behandeling. Het verrichten van diagnostiek voor complexe situaties behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor patiënten met een ontwikkelingsstoornis die binnen Dimence in zorg zijn is het mogelijk deze door te verwijzen voor behandeling bij het SCOS. Ook voor patiënten bij wie reguliere behandeling in de SGGZ wegens comorbiditeit of weerstand tegen behandeling onvoldoende effect heeft.

Indicatiecriteria

  • Volwassenen vanaf 18 jaar en normaal-intelligent of hoger
  • Voor diagnostiek: Gemotiveerd vermoeden bij de verwijzer op aanwezigheid van ASS en/of ADHD, dat ondanks eerdere professionele en deskundige aandacht niet is vastgesteld in de tweede lijn
  • Zeer complexe problematiek, waaronder co morbide verslavingsproblematiek, angst en depressieve stoornissen, psychotische stoornissen
  • Voor behandeling: Vastgestelde diagnose ASS of ADHD en bijkomende ontwrichtende problemen of vragen (farmacotherapie, algeheel functioneren, gedrag) die met de deskundigheid in de tweede lijn onvoldoende behandeld kunnen worden
  • Normaal tot bovengemiddeld begaafd

Consultaties

Indien er vragen zijn over diagnostiek en/of behandeling van patiënten kan het SCOS worden benaderd om hier over mee te denken.

Er wordt onderscheid gemaakt bij consultatie in het volgende:

  • Overleg waarbij een patiënt gezien wordt
  • Overleg tussen hulpverleners onderling waarbij een patiënt besproken wordt.

Behandelen

Het SCOS kan ook worden benaderd om mee te behandelen bij patienten die al bij Dimence in zorg zijn indien wordt overwogen hiervoor aan te melden is het raadzaam om hierover contact op te nemen met het secretariaat op telefoonnummer 0570-604500.

Informatie voor patiënten

Aanmelden