Diagnostiek en advisering

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) heeft het volgende ambulante aanbod wat betreft second opinions:

  • Diagnostiek
  • Complexe zorgvragen
  • Behandeladviezen, inclusief bejegingsadviezen

Deze second opinions kunnen worden aangevraagd door de cliënt zelf, in samenspraak met eigen behandelaar of huisarts als er sprake is van zeer complexe diagnostiek of problematiek. In het algemeen wordt de diagnostiek in Zwolle of Deventer verricht in de vorm van minimaal twee tot drie afspraken gevolgd door een adviesgesprek. Het behoort tot de mogelijkheden om de diagnostiek op een andere locatie te verrichten als de aard van de problematiek dit vergt. Voor het aanvragen voor een diagnostisch onderzoek/second opinion/behandeladvies dient de verwijzer het aanmeldformulier in te vullen en zo goed mogelijk te omschrijven wat de vraag is die beantwoord moet worden.

Het SCOS biedt een heldere beschrijvende diagnose en advies voor verdere behandeling/begeleiding of bejegening.

Aanmeldcriteria

  • Volwassenen vanaf 18 jaar
  • Normaalbegaafd of hoger,
  • Gemotiveerd vermoeden bij de verwijzer op aanwezigheid van autisme en/of ADHD, dat ondanks eerdere professionele en deskundige aandacht niet is vastgesteld in de 2e lijn.
  • Zeer complexe problematiek, waaronder co morbide verslavingsproblematiek, complexe traumaproblematiek angst en depressieve stoornissen, psychotische stoornissen, ontwikkelingsstoornissen bij vrouwen
  • Er zijn twijfels over de eerder gestelde diagnose bij cliënt en/of behandelaar
  • Er zijn vragen over complexe zorgvragen of over het juiste zorgaanbod bij cliënt of behandelaar. Hierbij kunnen bejegeningskwesties ook een rol spelen en onderwerp van een behandeladvies zijn.