Herstelgerichte Behandeling Autisme

Herstelgerichte Behandeling Autisme (voorheen OPW/Wonen) is er voor (jong-)volwassenen van 18 tot ± 35 jaar met ASS en comorbide problematiek, die vastgelopen zijn in de tweedelijns zorg, of daar nooit aan toe zijn gekomen omdat de drempel te hoog was. Het ontbreken van een redelijke verwachting van ontwikkelingspotentieel vormt een contra-indicatie voor opname. In dat geval denken wij mee over alternatieve oplossingen.

Zorgaanbod

Herstelgerichte Behandeling Autisme heeft 24 appartementen verdeeld over 4 vleugels. De 24-uurs behandeling is erop gericht dat iedere cliënt een zo groot mogelijke zelfstandigheid bereikt. Tijdens de opname sluit de daginvulling aan bij de capaciteiten op dat moment, zonder verlies van de basisstructuur.

Indicatiecriteria

De aan te melden cliënt:

  • Is tussen 18 - 35 jaar
  • Heeft een IQ van > 80
  • Heeft een diagnose Autistische Stoornis (waarvoor psychiatrisch onderzoek wordt aangeleverd bij aanmelding)
  • Heeft naast de diagnose Autistische stoornis bijkomende problematiek, zoals verslaving, andere co morbiditeit of psychosociale complicaties, wat het functioneren belemmert en/of gepaard gaat met gedragsproblemen.
  • Heeft te maken met een vastgelopen behandelsituatie in voorliggende (behandel)setting.
  • De aanmelding kan alleen gedaan worden door een verwijzende instantie uit de tweede lijn. Voorwaarde voor plaatsing is een garantstelling voor terugname voor in ieder geval de eerste drie maanden van opname op de Woonvoorziening Herstelgerichte Behandeling Autisme. Hiervoor wordt een contract met de verwijzende instantie opgesteld. Lorna Wing doet alleen geplande opnames. Acute (ambulante) crises worden niet opgenomen.

Informatie voor cliënten

Aanmelden