Voor wie

Het SCOS is vooral actief als vraagbaak, advies- en behandelcentrum voor cliënten met een kwetsbaarheid op het gebied van autisme en ADHD en voor professionals die mensen met autisme of ADHD behandelen. Samen met de cliënt, naaste en verwijzer bespreken wij hoe we de hulpvraag kunnen beantwoorden. Zorginstellingen kunnen een beroep doen op het SCOS voor deskundigheidsbevordering en samen met andere instellingen of onderzoeksgroepen voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit. 

Deskundigheid

Binnen het SCOS is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van:

Onderzoek, innovatie en kennisdeling

Het SCOS werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en biedt deskundigheidsbevordering voor professionals en studenten. Wij voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit in samenwerking met academische centra en collega instellingen in binnen- en buitenland. Wij streven ernaar de kwaliteit van diagnostiek en behandeling voor mensen met autisme en ADHD te verbeteren.
Het SCOS is onderdeel van de divisie topreferente ggz van Dimence en twee van de afdelingen dragen het TOPGGz-keurmerk. Dit zijn het ambulante team en de klinische afdeling intensieve behandeling autisme (IBA). 

TOPGGz keurmerk voor SCOS

Het TOPGGz keurmerk is in 2014 en daarna opnieuw in 2018 toegekend aan twee afdelingen van het SCOS, namelijk  het ambulante team en de klinische afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA). Inherent aan het TOPGGz-keurmerk voldoet het SCOS ook aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek, kennisoverdracht en innovatie (OKI). Deze OKI-taken zijn belegd bij diverse medewerkers binnen het SCOS die regelmatig bij elkaar komen in het OKI-overleg. 
Het keurmerk betekent dat deze onderdelen van het specialistisch centrum voldoen aan hoge kwaliteitscriteria voor hoogspecialistische, innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding en innovatie.

Logo TOPGGz