Verpleegkundige aspecten

Onderzoekslijn verpleegkundige aspecten

Er is dringend onderzoek nodig naar welke verpleegkundige interventies effectief zijn bij de behandeling van autisme en ADHD. Het is ook belangrijk om bij de diagnostiek gebruik te maken van verpleegkundige expertise om het functioneren op diverse levensgebieden goed in kaart te brengen. Welke instrumenten hiervoor het best gebruikt kunnen worden bij mensen met autisme of ADHD is onderwerp van studie.