Conceptueel onderzoek

Onderzoekslijn conceptueel onderzoek autisme en ADHD

Binnen deze onderzoekslijn wordt onderzoek gedaan naar achterliggende aannames in onderzoek en behandeling van patiënten met ontwikkelingsstoornissen. Tot deze onderzoekslijn behoort:

- onderzoek naar ADHD en autisme als diagnostische concepten;

- kwalitatief empirisch onderzoek naar de zelfervaring en de subjectieve beleving van klachten passend bij autisme en ADHD;

- onderzoek naar wat ‘self-management’ kan betekenen in de context van de behandeling van autisme en ADHD;

- onderzoek naar de samenhang van religie, angst en autisme.

Eind 2014 is een NWO subsidie toegekend aan een groot onderzoeksproject over zelfmanagement waarin ook het SCOS participeert (naast de Radboud Universiteit Nijmegen).

Start promotieonderzoek oogcontact bij ASS

Januari 2023 start Jos Boer bij het SCOS met een praktijkgericht promotieonderzoek, getiteld: ‘Een waardige blik op oogcontact bij volwassenen met ASS’. Binnen dit promotieonderzoek zal gericht worden op betekenis van oogcontact vanuit het perspectief van volwassenen met ASS en hun eventuele wensen ter vermindering van klachten die als gevolg van afwijkend oogcontact worden ervaren. Lees meer.