SCBS Bipolaire Stoornissen

Laatste tweets

Welkom bij het SCBS

Het SCBS Bipolaire Stoornissen is één van de TOPGGz erkende centra van Dimence. Het centrum levert hoogspecialistische ggz op het gebied van de bipolaire stoornis. Het centrum biedt behandeling, consultatie, diagnostiek en second opinions voor mensen met een bipolaire stoornis die onvoldoende kunnen worden geholpen in de basis ggz en specialistische ggz.

Heb je psychische problemen en een kinderwens of ben je zwanger? Dan kun je terecht bij Dimence Psychiatrie en Zwangerschap.

Wetenschappelijk onderzoek

Het SCBS stelt het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het leveren van een bijdrage aan de verbetering van diagnostiek en behandeling als een van haar primaire doelen. Om dit onderzoek te structureren en te stimuleren zijn er vier onderzoekslijnen in het leven geroepen, zie de items hieronder. Tevens participeert het centrum in externe onderzoeken.

Innovatie

Sinds de start in 2010 heeft het SCBS verschillende innovaties in de zorg rondom de bipolaire stoornis doorgevoerd. Door continu op zoek te gaan naar verbeterpunten en zorgkansen verbetert het SCBS de kwaliteit van de aangeboden zorg. Bekijk hieronder twee uitgelichte innovaties van ons centrum. Of lees verder over andere innovaties via de link.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering is een van de speerpunten van het SCBS. De overdracht van kennis binnen en buiten Dimence staat al jaren hoog op de agenda binnen het SCBS.

Een vast onderdeel van de deskundigheidsbevordering zijn de refereermiddagen die elk kwartaal georganiseerd worden. Elke refereermiddag heeft een thema gelieerd aan de bipolaire stoornis.

Op donderdag 19 maart organiseert het netwerk Dimence Bipolair een refereermiddag waar het thema ‘bipolaire stoornissen en trauma’ centraal staat. We hebben opnieuw een afwisselend programma weten samen te stellen!
Zo hebben we twee onderzoekers die komen vertellen over hun onderzoek. Marko Boks, psychiater en hoofdonderzoeker bij de Universiteit Utrecht zal het belang en de achtergrond van de SAM-studie presenteren. In de SAMstudie wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma bij bipolaire stoornissen. Ook zal Noortje van Vliet een bijdrage leveren aan het programma. Zij zal de aanwezigen vertellen over haar TOPRON onderzoek. Topron is een wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij volwassenen, ten gevolge van herhaald seksueel misbruik en/of mishandeling voor het achttiende levensjaar. Verder zal er door Bart Geerling een casus behandeld worden met betrekking tot de meerwaarde van een traumabehandeling bij een bipolaire stoornis en is er een artikelreferaat dat ditmaal verzorgd wordt door Marjanne Lamberts. Het te refereren artikel behandelt de rol van trauma in de kindertijd bij bipolaire stoornissen. Sanne Hendriks, psychiater bij het SCBS, zal een presentatie geven over de medicamenteuze behandeling bij bipolaire stoornissen en trauma.

Klik hier voor het programma. Wilt u erbij zijn? Aanmelden voor deze refereermiddag kan hier.