Netwerk Dimence Bipolair

Laatste tweets

Welkom bij het netwerk Dimence Bipolair

Het netwerk Dimence Bipolair, waar SCBS Bipolaire Stoornissen onderdeel van is, is één van de TOPGGz erkende afdelingen van Dimence. Binnen het netwerk leveren diverse teams hoogspecialistische ggz op het gebied van de bipolaire stoornis. Ze bieden behandeling, consultatie, diagnostiek en second opinions voor mensen met een bipolaire stoornis die onvoldoende kunnen worden geholpen in de basis ggz en specialistische ggz.

Heb je psychische problemen en een kinderwens of ben je zwanger? Dan kun je terecht bij Dimence Psychiatrie en Zwangerschap.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het netwerk Dimence Bipolair is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het leveren van een bijdrage aan de verbetering van diagnostiek en behandeling één van de primaire doelen. Om dit onderzoek te structureren en te stimuleren zijn er vier onderzoekslijnen in het leven geroepen, waarvan er vanaf 2022 drie worden voortgezet. Lees meer over deze onderzoekslijnen door op de hieronder vermelde linkjes te klikken. Tevens participeert het netwerk in diverse externe onderzoeken.

Innovatie

Sinds de start in 2010 heeft het SCBS dat nu onderdeel is van netwerk Dimence Bipolair, verschillende innovaties in de zorg rondom de bipolaire stoornis doorgevoerd. Door continu op zoek te gaan naar verbeterpunten en zorgkansen verbeteren we binnen het netwerk de kwaliteit van de aangeboden zorg. Bekijk hieronder twee uitgelichte innovaties van ons netwerk. Of lees verder over andere innovaties via deze link.

Kennisdeling

Kennisdeling met als doel deskundigheidsbevordering is één van de speerpunten van het netwerk Dimence Bipolair. Het delen van kennis waardoor professionals beter toegerust zijn binnen en buiten Dimence, staat al jaren hoog op de agenda binnen het netwerk.

Een vast onderdeel van kennisdeling is de jaarlijkse refereercyclus. Drie tot vier keer per kalenderjaar organiseert het netwerk een refereermiddag met een actueel thema dat een aspect van de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis nader belicht. Op deze manier zijn professionals in staat om meerdere keren per jaar geïnformeerd, geïnspireerd én geschoold te worden op verschillende facetten van de patiëntenzorg in combinatie met ontwikkelingen in het vakgebied.

In het archief vind je een overzicht van de behandelde thema's en kun je indien gewenst presentaties en opnames terugkijken.