Nieuws

veranderatelier

GEM Veranderatelier Herstelondersteunend gesprek bij SV Helios Deventer

Hoe kunnen we met mensen in gesprek gaan over hun hulpvraag op het gebied van mentale gezondheid? Met een focus op hun kracht en hun mogelijkheden binnen die hulpvraag. Misschien met een herstelondersteundgesprek. Woensdag 19 oktober hebben een groep Deventerse professionals en ervaringsdeskundigen uit verschillende betrokken organisaties gespard met elkaar tijdens het GEM Veranderatelier

Lees meer over GEM Veranderatelier Herstelondersteunend gesprek bij SV Helios Deventer
Esquirol

Esquirol krijgt geld Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor innovatie

Expertisecentrum Esquirol is een klinische gesloten opnamesetting die een (langdurende) behandeling biedt aan cliënten met een ernstig psychiatrisch toestandsbeeld, in combinatie met een diversiteit aan klachten op verschillende levensgebieden. Bij veel cliënten is er sprake van een combinatie van psychiatrische stoornissen en -problematiek. Vaak hebben ze al een lang zorgtraject afgelegd. De

Lees meer over Esquirol krijgt geld Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor innovatie
Dossiers

Persoonlijke gegevens en NZa september 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de datum per wanneer zorgverzekeraars informatie over zorgvraagtypering moeten aanleveren verzet naar 1 januari 2023. Het gaat om anonieme informatie over welke zorgvragen cliënten van de ggz-instellingen hebben. Deze informatie geeft de NZa meer inzicht in welke en hoeveel zorg er nodig is voor cliënten.

Met de invoering van het Zorg Prestatie model op

Lees meer over Persoonlijke gegevens en NZa september 2022
Forum RAD

Samen in gesprek over het thema 'Acceptatie begint bij zichtbaarheid’

Op donderdag 25 augustus organiseert de Regenboog Alliantie Dimence Groep in het kader van Pride Zwolle een ontmoetings- en forumavond over het thema ‘Acceptatie begint bij zichtbaarheid’. Samen met collega’s, cliënten en naasten gaat de Regenboog Alliantie in gesprek over het thema en de LHBTQI+ doelgroep. In het forum zitten onder andere Carlo Duinkerken van het COC Zwolle, Dorien Sambros

Lees meer over Samen in gesprek over het thema 'Acceptatie begint bij zichtbaarheid’
dossiers

Persoonlijke gegevens en de NZa

In diverse media verschenen deze week berichten dat ggz-instellingen persoonlijke gegevens van cliënten verzamelen en aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aanleveren. Sommige cliënten maken zich zorgen over de privacy van hun gegevens.

De media berichten dat deze gegevens per 1 juli aan de NZa worden aangeleverd. Dit is niet juist. Vanaf 1 oktober 2022 dient elke ggz-instelling het gekozen

Lees meer over Persoonlijke gegevens en de NZa
Camerabeeld Seval en Margriet

GEM en Dimence Groep in documentaire omroep HUMAN

Seval kan zich heel goed vinden in de ideeën achter het initiatief GEM en wil deze steunen door hier in de docu aandacht aan te besteden. Zij sprak met de initiatiefnemers van GEM over de samenwerking van alle maatschappelijke partners in Deventer om de mentale gezondheid van de inwoners te vergroten. De initiatiefnemers van GEM zijn de gemeente Deventer, Vriendendiensten Deventer en Dimence Groep

Lees meer over GEM en Dimence Groep in documentaire omroep HUMAN
De Adviesraad neemt de prijs in ontvangst

Adviesraad Naasten Dimence en Transfore winnaar Roos van Elisabeth

Donderdag 19 mei mochten de leden van de Adviesraad Naasten van Dimence en Transfore  uit handen van loco-burgemeester van Deventer, Liesbeth Grijsen, de Roos van Elisabeth in ontvangst nemen. De leden van de Adviesraad Naasten zetten zich al jaren in om de samenwerking tussen cliënt, naasten en de behandelaar op de kaart te zetten. Een mooi dankwoord werd mede gericht aan de voormalig voorzitter

Lees meer over Adviesraad Naasten Dimence en Transfore winnaar Roos van Elisabeth
Oma en kleinkind

Cursus In balans als mantelzorger

Het zorgen voor een ander met psychische problemen is een hele opgave. het gaat vaak gepaard met gevoelens van machteloosheid, stress en spanning. In deze training worden handvatten gegeven om hiermee om te gaan. Met als doel te voorkomen dat je zelf overbelast raakt en te zorgen dat je meer grip op je situatie krijgt. Onderwerpen zijn draagkracht en draaglast, anders leren denken, communicatie en

Lees meer over Cursus In balans als mantelzorger
Onmacht omzetten in kracht

8 juni Thema-avond voor mantelzorgers: Onmacht omzetten in kracht

Op 8 juni organiseert Carinova een speciale thema-avond voor mantelzorgers. Een interessante avond voor naastbetrokkenen van mensen met alle soorten GGZ problematiek. 

Onderdeel van de avond is het bekijken van de indrukwekkende documentaire "De weg kwijt". Een film die laat zien hoe het leven eruit ziet van iemand met een ernstige psychiatrische aandoening en wat de impact daarvan is op de

Lees meer over 8 juni Thema-avond voor mantelzorgers: Onmacht omzetten in kracht
dagvandeverpleegkundige

12 mei Dag van de Verpleging!

De verpleegkundige is…….

als cement

als een brandblusser

als een bliksemafleider

als een airbag

als een fundament

als een kartrekker

als de ruggengraad

als slagroom op de taart! (voor vegans: kers)!

Talloze metaforen schieten door mijn hoofd als ik aan ‘de verpleegkundige’ denk en dit is niet eens uitputtend!  Ik hoef er nauwelijks mijn best voor te doen.

Bij elke

Lees meer over 12 mei Dag van de Verpleging!