GEM Veranderatelier Herstelondersteunend gesprek bij SV Helios Deventer

Hoe kunnen we met mensen in gesprek gaan over hun hulpvraag op het gebied van mentale gezondheid? Met een focus op hun kracht en hun mogelijkheden binnen die hulpvraag. Misschien met een herstelondersteundgesprek. Woensdag 19 oktober hebben een groep Deventerse professionals en ervaringsdeskundigen uit verschillende betrokken organisaties gespard met elkaar tijdens het GEM Veranderatelier Herstelondersteunend gesprek. Alle aanwezigen, waaronder Vriendendiensten Deventer, gemeente Deventer, HCDO, Dimence, zorgverzekeraar ENO en hoogleraar Jim van Os, waren het erover eens dat deze verkennende gesprekken zo dicht mogelijk bij de mensen zouden moeten plaatsvinden. En dat er ervaringsdeskundigen bij dit gesprek aanschuiven. De komende tijd wordt er door de aanwezigen gewerkt aan een plan van aanpak, dat op een tweede Veranderatelier eind november besproken wordt. Daarna starten zij zo snel mogelijk met het uitvoeren van dit plan. Uitproberen wat bedacht is en kijken hoe de inwoners van Deventer hierop reageren.

Kijk vooral op onze website als je meer wilt weten over GEM Deventer!