Initiatiefnemers gemeente Deventer, stichting Vriendendiensten Deventer en Dimence Groep hebben, samen met partners Salland Zorgverzekeringnetwerkorganisatie Salland United en gemeenten Olst-Wijhe, Raalte en Voorst, hun krachten gebundeld om de mentale veerkracht van mensen de regio Midden IJssel te versterken. Door de hulp en ondersteuning bij mentale problemen te transformeren denken de drie initiatiefnemers dat er beter passende hulp geboden wordt en de wachtlijsten voor specialistische hulp korter worden.

Zonmw heeft subsidie toegekend om in de regio Midden IJssel één van de eerste landelijke Mental Health Hubs op te bouwen: een sterk verbonden netwerk waarin inwoners, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals en zorg- en welzijnsorganisaties mensen met mentale problemen waar nodig bijstaan. En waarin gezamenlijk nieuwe concepten voor de zorgverlening uitgedacht en uitgevoerd worden. Dit initiatief in regio Midden IJssel is aangesloten bij en wordt ondersteund door het landelijke initiatief GEM – Ecosysteem Mentale Gezondheid.

N.b. in juni 2023 is GEM Deventer uitgebreid naar GEM Midden IJssel. 

Logo GEM Midden IJssel

Wat is GEM?

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Samen mentale gezondheidszorg transformeren

Mentale gezondheid is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Door allerlei oorzaken en tegenslag in het leven kunnen mensen uit balans raken en mentale problemen krijgen.
De initiatiefnemers gemeente Deventer, stichting Vriendendiensten Deventer, Dimence Groep en partners zien mentaal gezond worden en blijven als een gedeelde verantwoordelijkheid. Hiervoor is een transformatie van het huidige zorgaanbod nodig, waarbij nieuwe concepten en ideeën gezamenlijk uitgedacht en uitgevoerd worden.


VeranderAteliers - met elkaar in gesprek over verbetering

Het Mental Health Hub Midden IJssel is een middel voor deze verandering. De bouw van het Mental Health Hub Middel IJssel gebeurt in zogenoemde VeranderAteliers. In deze VeranderAteliers denken inwoners, ervaringsdeskundigen, (zorg)professionals en bestuurders samen uit hoe dit netwerk vorm krijgt.

Ieder VeranderAtelier richt zich op een specifiek onderdeel van het netwerk, zoals meer verwijsmogelijkheden voor huisartsen, onlinesupport en e-communities, ondersteuning van ervaringsdeskundigen en een aangepast aanbod van de specialistische ggz. De sleutel voor succes is samenwerken in een groter ecosysteem (netwerk) en verbinding maken met onder meer huisartsen, POH ggz, woningcorporaties, welzijnswerk, zorgverzekeraars en UWV.

De VeranderAteliers zijn gepland in het najaar van 2022 en er nemen ongeveer 15 tot 20 mensen deel aan ieder VeranderAtelier. De uitkomsten delen we uiteraard ook op deze pagina.

Informatie GEM veranderatelier

Ben je benieuwd hoe zo'n veranderatelier is opgezet, bekijk dan dit document.

Veranderateliers:

VeranderAtelier Herstelondersteunend gesprek              
VeranderAtelier Herstelnetwerk Deventer                                   
VeranderAtelier Financieel

 

VeranderAtelier Therapiehuis
VeranderAtelier Werk
VeranderAtelier Jeugd 
VeranderAtelier Modulaire ggz