Op dinsdag 25 oktober is een groep ervaringsdeskundigen van DimenceIrisZorgVriendendiensten Deventer Tactus Verslavingszorg, en RIBW Overijssel bij elkaar gekomen voor een 2e sessie ‘Doorontwikkeling Herstel Netwerk Deventer’ onder leiding van #GEM (ecosysteem mentale gezondheid) van De Nieuwe GGZ.: “Waar staan we nu? Waar liggen de knelpunten? En waar willen we naartoe in Gemeente Deventer?” De aankomende weken maken we met deze vragen een plan van aanpak dat we in de volgende sessie in december gaan bespreken.

Meer info over de eerste bijeenkomst


mensen in gesprek tijdens veranderatelier