De samenwerkingspartners werken al lang samen met positieve resultaten. Maar ze constateren: het huidige systeem kan nog beter. Er zijn namelijk nog steeds wachtlijsten en mensen die hulp nodig hebben vallen soms tussen wal en schip. De gemeente Deventer, stichting Vriendendiensten Deventer en Dimence hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid en motivatie om hun zorg te transformeren. Dimence, organisatie voor specialistische ggz, ziet dat omringende problemen zoals schulden, ziekte, huisvesting en relatieproblemen mentale problemen versterken en dat de wachtlijsten hierdoor groeien. Vriendendiensten Deventer ziet kansen om deze omringende problemen vroegtijdig aan te pakken en om daarnaast volop in te zetten op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van mensen. De gemeente Deventer wil zorg zo dicht mogelijk bij huis, in de wijken organiseren en zet in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg.

De transformatie van nieuwe mentale gezondheidszorg bedenken we samen
Mentale gezondheid is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Door allerlei oorzaken en tegenslag in het leven kunnen mensen uit balans raken en mentale problemen krijgen. De gemeente Deventer, stichting Vriendendiensten Deventer en Dimence zien mentaal gezond worden en blijven als een gedeelde verantwoordelijkheid. Hiervoor is een transformatie van het huidige zorgaanbod nodig, waarbij nieuwe concepten en ideeën gezamenlijk uitgedacht en uitgevoerd worden.
Het Mental Health Hub Deventer is een middel voor deze verandering. De bouw van het Mental Health Hub Deventer gebeurt in zogenoemde VeranderAteliers. In deze VeranderAteliers denken inwoners, ervaringsdeskundigen, (zorg)professionals en bestuurders samen uit hoe dit netwerk vorm krijgt. Ieder VeranderAtelier richt zich op een specifiek onderdeel van het netwerk, zoals meer verwijsmogelijkheden voor huisartsen, onlinesupport en e-communities, ondersteuning van ervaringsdeskundigen en een aangepast aanbod van de specialistische ggz. De sleutel voor succes is samenwerken in een groter ecosysteem (netwerk) en verbinding maken met onder meer huisartsen, POH ggz, woningcorporaties, welzijnswerk, zorgverzekeraars en UWV.

GEM
Het landelijke initiatief GEM - Ecosysteem Mentale Gezondheid heeft nieuwe concepten en werkwijzen ontwikkeld. Prof. dr. Jim van Os: “Hiermee gaan we onze kijk op mentale problemen veranderen, stigma verminderen en burgers empoweren. Dit is een noodzakelijke aanvulling op de professionele geestelijke gezondheidszorg. Mentale problemen horen bij het leven, iedereen kan ermee te maken krijgen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk in balans blijven en een prettig leven kunnen leiden”. In GEM participeren Zorgverzekeraars Nederland, De Vereniging Nederlandse Gemeenten, De Nederlandse GGZ, MIND, De Nieuwe ggz en Phrenos.
Guus van Bork (Zorgverzekeraars Nederland): “Dit is een unieke coalitie: samen ondersteunen we regio’s als Deventer om al lerend drempels weg te nemen en zullen we de resultaten duurzaam opschalen.”

Meer informatie

GEM logo