Persoonlijke gegevens en de NZa

In diverse media verschenen deze week berichten dat ggz-instellingen persoonlijke gegevens van cliënten verzamelen en aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aanleveren. Sommige cliënten maken zich zorgen over de privacy van hun gegevens.

De media berichten dat deze gegevens per 1 juli aan de NZa worden aangeleverd. Dit is niet juist. Vanaf 1 oktober 2022 dient elke ggz-instelling het gekozen zorgvraagtype (dit is de zorgvraag en problematiek van de cliënt) op de declaratie aan de zorgverzekeraar vermelden. Het is mogelijk dat de NZa deze gegevens ook gaat opvragen.

Op dit moment leveren wij dus geen gegevens die zijn verzameld voor het type zorg aan bij de Nza.

Wij begrijpen de mogelijke zorgen, kennen de standpunten en volgen de discussie op de voet. Mogelijk vloeien daar nog veranderingen uit voort. Als dat het geval is, informeren we daarover.

Privacyverklaring

Als een cliënt bezwaar heeft tegen het aanleveren van gegevens aan de NZa en aan de zorgverzekeraar voor declaratie, kan de cliënt dit aangeven bij de (regie)behandelaar. Die neemt het bezwaar op in het behandeldossier. De gegevens over de zorgvraagtypering en over de diagnose komen dan niet op de factuur terecht en worden niet aan de NZa aangeleverd.