Team Bipolaire Stoornissen Zwolle

Bipolaire stoornissen

Binnen het team Bipolaire stoornissen wordt behandeling geboden volgens de Richtlijn Bipolaire Stoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2015) en bestaat uit o.a. de volgende onderdelen:

  • Diagnostiek en intakefase

Bij de intake wordt er een uitgebreide inventarisatie gemaakt van alle klachten én van de factoren die een rol spelen bij het veroorzaken en in standhouden van de klachten. Daarnaast wordt de ziektegeschiedenis en eventueel eerdere hulpverlening in kaart gebracht. Indien mogelijk worden familieleden en of belangrijke anderen betrokken bij de intake. Ook zullen eventuele lichamelijke oorzaken worden uitgesloten. Wanneer de diagnose bipolaire stoornis is gesteld, wordt er samen met de cliënt een behandelplan op maat opgesteld op basis van behandeldoelen.

  • Farmacotherapie

Het gebruik van medicijnen is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Regelmatig wordt gecontroleerd op de werking -en eventuele bijwerkingen van de gebruikte medicijnen. Daarnaast vindt ook periodiek bloedonderzoek plaats, o.a. naar bloedspiegels van de medicijnen.

  • Psycho-educatie

Middels psycho-educatie wordt informatie gegeven over een bipolaire stoornis en staan vragen centraal die betrekking hebben op dit ziektebeeld. Voorbeelden hiervan zijn:
hoe ga ik om met de ziekte? Hoe ga ik om met de medicatie die mij zijn voorgeschreven? Hoe kan ik vroege signalen herkennen ? Hoe kan de omgeving het beste omgaan met de cliënt met een bipolaire stoornis? Kan ik terug naar mijn werk? Wat zijn de ervaringen van anderen?

De psychoeducatie wordt in groepsvorm gegeven en bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten en is bedoeld voor cliënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

  • Zelfmanagement

De cliënt wordt geleerd om symptomen zo snel mogelijk te herkennen en passende maatregelen te nemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de life-chart methode en het crisissignaleringsplan. Doel is dat de cliënt leert om te gaan met zijn kwetsbaarheid en de regie terugkrijgt op zijn leven.

Dimence Bipolair

Om de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen zowel in- als extern te optimaliseren is begin 2018 gestart met het project Dimence Bipolair. Dimence Bipolair heeft als doel om binnen Dimence de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats te bieden voor patiënten met een bipolaire stoornis. Deze zorg moet worden geboden in een onderling samenhangend netwerk waarin alle disciplines en velden binnen de ggz vertegenwoordigd zijn om optimale zorg te bieden.

 

Psychotische stoornissen

Binnen het team Psychotische stoornissen wordt naast poliklinische behandeling volgens de geldende richtlijnen, tevens behandeling geboden volgens de principes van de Vroeg Interventie Psychose (VIP).

Het team richt zich in toenemende mate op vroege psychose zorg (de eerste 5 jaar vanaf het begin van de psychose), zo snel mogelijk na het begin van de psychose, geheel op het individu afgestemd, zoveel mogelijk bij de mensen thuis.

Om de VIP zorg te ondersteunen wordt er gebruikt gemaakt van het ontwikkelde Poli plus Eerste Psychose programma, de P+EP, welke werkt volgens de principes van een VIP team.

De activiteiten zijn georganiseerd in drie ochtenden in de week, van 10:00 uur tot 12:15 uur voor elke patiënt gedurende 6 weken en bestaan uit; voor- en nabespreken van de individuele doelen van die week, psycho-educatie, running, stressmanagement (PMT), muziektherapie en het aanleren van de basisprincipes van cognitieve gedragstherapie/ G-schema’s.