Toelichting Menukaart Bipolaire stoornis

Kennis, grip & stabiliteit

Psychiatrisch onderzoek 
Een systematische evaluatie van de oorzaken, de klachten en symptomen, het beloop ervan en de gevolgen, om te komen tot een diagnose van (een) psychiatrische stoornis(sen) en als basis voor een behandelplan en de beantwoording van vragen van patiënt of verwijzer. De vorm van het onderzoek is observeren en een gesprek door een psychiater (in opleiding) gesprek over klachten en symptomen, levensgeschiedenis en eerdere hulpverleningservaringen.

Aanvullend psychologisch onderzoek
Door zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen waar je psychische klachten vandaan komen, kunnen we je de best passende behandeling aanbieden. We voeren een psychodiagnostisch onderzoek uit als je vastloopt in je leven, maar niet precies duidelijk is waardoor dat komt. Door gericht verschillende onderzoeken uit te voeren, krijgen we inzicht in je geestelijke functioneren op allerlei gebieden. We analyseren bijvoorbeeld je intelligentie, je karakter, je sterke en zwakke kanten, je interesses en je vaardigheden. Daarnaast kunnen we ook neuropsychologische functies onderzoeken (zoals je concentratie en geheugen) en gericht nagaan of er sprake is van een psychiatrische aandoening. Op basis van het psychodiagnostisch onderzoek kunnen we je een advies geven over welke (combinatie van) behandelvorm(en) bij je past. 

Medicatie: Akwa GGZ Toolkit (ggzstandaarden.nl)

ba989464cc66079c6a90f1aca8ae0513.pdf (ggzstandaarden.nl)

Monitoren stemming: Life chart Akwa GGZ Toolkit (ggzstandaarden.nl)

ba989464cc66079c6a90f1aca8ae0513.pdf (ggzstandaarden.nl)

Psycho-educatiecursus
Bij de pscyho-educatie cursus leren jij en je naasten omgaan met je klachten. Je krijgt uitleg en tips om bijvoorbeeld in de toekomst sneller te kunnen ingrijpen als het even slechter gaat en leert hoe je meer begrip kunt krijgen van de mensen om je heen voor jouw situatie en klachten. Psycho-educatie kan in verschillende vormen en in elke fase van de behandeling worden ingezet.

Met behulp van de psycho- educatie cursus krijg je goed inzicht in wat het leven met een bipolaire stoornis, de behandeling en de medicatie inhoudt. Psycho-educatie helpt je je bipolaire stoornis en de gevolgen ervan te begrijpen. Het bevordert zelfmanagement en de samenwerking met de hulpverlening. Psycho- educatie in groepsverband zorgt ervoor, dat jij en je naasten in contact komen met lotgenoten, die vaak een belangrijk bron van informatie en steun zijn. Dit is een cursus van 6 tot 12 bijeenkomsten voor jou en je naasten.

Signaleringsplan & Crisiskaart Akwa GGZ Toolkit (ggzstandaarden.nl)

ba989464cc66079c6a90f1aca8ae0513.pdf (ggzstandaarden.nl)

Lichttherapie & oranje bril

Voor Oranje Bril: Oranje slaapbril als hulpmiddel bij een manische periode - Somnoblue - slaapbrillen

Lichttherapie (verwijzen naar de flyer die je destijds zelf als had gemaakt).

Filminterventie https://www.dimence.nl/specialistische-centra/netwerk-dimence-bipolair/innovaties-netwerk-dimence-bipolair

 

Leefstijl, lichaam & slaap

Leefstijl coaching
Een individueel traject waarin we kijken naar jouw voeding- en beweegpatroon, maar bijvoorbeeld ook naar slaap en stress. We sluiten aan bij jouw vragen en keuzes en we gaan op zoek naar wat jij wil en kan veranderen.

Somatische screening
ttps://brein.dimencegroep.nl/protected/view/socialFiles/46200/Informatie-voor-patienten-Poli-Somatische-screening-Dimence.pdf

CGT-i
Behandeling van langdurige slapeloosheid
Slapeloosheid of insomnie is de meest voorkomende slaapstoornis. Deze kan op zichzelf staan of onderdeel zijn van een medische of psychiatrische stoornis. In beide gevallen is behandeling van de slapeloosheid nodig.

Langdurige slapeloosheid heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven en de productiviteit. Bovendien is onbehandelde slapeloosheid een risicofactor voor het ontwikkelen van een depressie. Mensen die slecht slapen hebben een twee keer zo grote kans om een depressie te krijgen als mensen die niet slecht slapen. Vroegere behandeling van slaapproblemen kan dan ook het risico op het krijgen van een depressie verkleinen en vormt daarom een apart behandeldoel.

CGT-insomnia (CGT-I) versus medicatie
CGT-I staat voor cognitieve gedragstherapie bij insomnia. Bij cognitieve gedragstherapie wordt zowel naar jouw manier van denken en interpreteren gekeken als naar jouw manier van doen en laten. Het doel is het doorbreken van jouw vicieuze cirkel.

CGT-I heeft effect op: de inslaaptijd, slaapkwaliteit, wakker worden ’s nachts, de duur van het wakker zijn ’s nachts, totale slaaptijd en verbetering van slaap. Maar ook: stemming en kwaliteit van leven
 

CGT-i

  • Als het slechte slapen op de voorgrond staat of beperkingen geeft in het functioneren overdag, is CGT-I passend voor jou. Chronische slaapproblemen ontstaan niet vanzelf en zullen dus ook in de meeste gevallen niet vanzelf weggaan. Een gedragsverandering en een andere manier van denken is hiervoor nodig.
  • De therapie bestaat uit zeven sessies (bij voorkeur wekelijks), een follow up sessie na een maand en een na drie maanden. Naast gesprekken met een behandelaar wordt thuis ook veel van jou verwacht, zoals zelfregistraties van slaap- en waakgedrag, het toepassen van veranderingen in jouw gedrag en het uitvoeren van oefeningen. De afbouw van slaapmedicatie kan, is niet noodzakelijk, en wordt indien van toepassing besproken in de behandeling.
  • Interesse? Neem contact op met jouw behandelaar!

 

 

Werk, wonen & daginvulling

IPS https://www.dimence.nl/werken-aan-gezondheid-met-individuele-plaatsing-en-steun-ips

Maatschappelijk werk & samenwerking sociaal domein
Als maatschappelijk werker bied ik ondersteuning bij participatie en herstel in de maatschappij. Ik kijk en denk met je mee bij vragen rondom daginvulling, (vrijwilligers)werk, dagbesteding, opleiding, sociale contacten, financiën, wonen, aanvragen Wmo, WLZ en uitkering. Ik maak verbinding tussen de specialistische ggz en het sociaal domein. De maatschappelijk werker is onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam en werkt samen met sociale partners in de buurt.
 

Verlies, acceptatie & herstel

ACT https://www.dimence.nl/act-module

IPT: https://www.dimence.nl/sites/default/files/inline-files/2021%20IP-

Cursus positieve psychologie 
Bron: Dit is jouw leven- Ernst Bohlmeijer

Waarom deze cursus?
Wanneer je ontdekt dat je een psychische aandoening hebt, is dat niet makkelijk. Misschien dat je in eerste instantie opgelucht was dat het om een erkende aandoening gaat die een naam heeft en oorzaken waar jij helemaal niets aan kunt doen. Een psychische aandoening kan niet meteen overgaan of zelfs chronisch blijken, of niet in korte tijd te behandelen. En dit onder ogen zien en verwerken is niet eenvoudig. Een psychische aandoening betekent ook verlies van (een deel) van je gezondheid.

Twee uitdagingen
Wanneer je een min of meer chronische psychische aandoening hebt, sta je voor twee grote uitdagingen als het gaat om je herstel. De eerste uitdaging is om zo goed mogelijk te leren omgaan met de aandoening. De tweede uitdaging is om weer zo goed mogelijk je leven op te pakken en vorm te geven in aanwezigheid van de aandoening. Hierna beschrijven we deze twee uitdagingen.

Leren omgaan met je ziekte
De eerste uitdaging is leren omgaan met je aandoening. Wanneer je in behandeling komt bij de geestelijke gezondheidszorg, leer je dat. Je krijgt informatie en zult misschien medicijnen moeten slikken. Deze medicijnen kunnen vervelende bijwerkingen hebben. Naast medicatie leer je omgaan met de symptomen van de aandoening. Je leert welke situaties kunnen bijdragen aan terugval of een verdere achteruitgang; situaties als conflicten of verlies. Je krijgt inzicht in goede zelfzorg en leert je dagelijkse routine aan te passen.

Je leert omgaan met eventuele cognitieve problemen, zoals geheugen- en aandachtsproblemen en de aansturing van je hele doen en laten. En je leert dat het belangrijk is om je symptomen goed in de gaten te houden zodat je op tijd kunt ingrijpen en een verdere achteruitgang kunt voorkomen. Heel belangrijk bij het herstel is om te leren accepteren en te verwerken dat je deze aandoening hebt. Een aandoening die niet meer overgaat, dat betekent verlies van gezondheid. Je moet dus leren omgaan met dat verlies van je ‘gezonde zelf’. Dat is een dynamisch en levenslang proces en is niet eenvoudig! Het is onderdeel van jou en van je leven. Het is een blijvende kwetsbaarheid en daar zul je rekening mee moeten leren houden. Maar het goed leren omgaan met de aandoening is niet het hele verhaal.

Goed leven met een psychische aandoening
De tweede uitdaging is om de draad van je leven weer op te pakken. Want een chronische aandoening betekent niet dat je geen goed leven kunt hebben. Binnen de beperkingen van een chronische aandoening kun je leren om weer heel te worden. Dat wil zeggen: volop vreugde, betrokkenheid en betekenis ervaren, naast het verlies en het lijden die de aandoening met zich meebrengt. Het gaat hierbij om het vergroten van je veerkracht en het opbouwen van jouw welbevinden. Hier kun je pas wat aan doen, als je de emoties rond het krijgen van de diagnose de ruimte hebt gegeven. Als je nog wordt overspoeld door verdriet, angst of boosheid, is het goed om eerst hierover te praten met je behandelaar. Misschien vraag je je af wat veerkracht en welbevinden nu eigenlijk is.

De volgende vragen geven alvast een beeld. Wat zijn voor jou belangrijke doelen en wensen in je leven? Hoe ontwikkel je vertrouwen zodat je die doelen ook kunt bereiken? Hoe kom je weer in je kracht? Hoe kun je dagelijks plezier en vreugde ervaren, naast misschien angst en verdriet? Hoe haal je het beste uit jouw relaties met andere mensen? Op deze vragen moeten mensen met een chronische aandoening weer nieuwe antwoorden vinden. Die zoektocht en die antwoorden zijn heel persoonlijk. Andere- mensen kunnen je hierbij helpen en ondersteunen, maar je moet een groot deel zelf doen. Je moet het zelf doen, maar niet alleen. Naast het verwerken en leren hanteren van de aandoening, is ook dit een belangrijk onderdeel van het herstel. Juist over dit onderdeel van herstel gaat deze cursus. Kortom, genezen van een psychische aandoening kun je misschien niet helemaal. Je kunt wel weer heel worden, een nieuw evenwicht in je leven vinden. Deze cursus helpt je om jouw veerkracht en welbevinden te vergroten en om je persoonlijk herstel te bevorderen.

Positieve psychologie
De cursus is grotendeels gebaseerd op de wetenschap van de positieve psychologie. De positieve psychologie heeft veel methoden en hulpbronnen onderzocht die de veerkracht en het welbevinden van mensen vergroten, ook van mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen.

Plusminus https://plusminus.nl/

Samenwerking herstelcentra https://nexuszwolle.nl/ https://www.focuszwolle.nl/

 

Verleden, trauma & negatieve gedachtes

Traumabehandeling
Wij zetten verschillende vormen van traumabehandeling in zoals EMDR, IE en IR

EMDR
EMDR is een techniek voor de verwerking van nare ervaringen of herinneringen. De therapeut vraagt je terug te denken aan de traumatische gebeurtenis terwijl een andere stimulus je afleidt. Het denken aan deze gebeurtenis terwijl er ook aandacht is voor afleiding, zorgt voor een activatie in het verwerkingssysteem voor emotionele gebeurtenissen. Door EMDR worden traumatische herinneringen, zo normale herinneringen.

Imaginaire Exposure therapie (IE)
Bij deze vorm van traumabehandeling stel je jezelf bloot voor jouw traumatische herinneringen. Het komt vaak voor dat je traumatische gedachten juist weg probeert te stoppen of te onderdrukken. Hiermee verwerk je het trauma niet. Imaginaire Exposure richt zich juist op het onder ogen komen van deze gedachten.

Samen met je behandelaar denk je terug aan jouw traumatische gebeurtenis. Door de gebeurtenis onder begeleiding te herbeleven kan jij er anders naar gaan kijken. Je vermijdt de gedachten niet meer, maar bent nu actief bezig om deze te verwerken. Als je dit vaker doet en er echt actief mee bezig bent, zullen jouw lichaam en brein merkt dat er geen gevaar (meer) is en beïnvloeden je gedachten je uiteindelijk minder. Je krijgt de controle weer terug en zo kun je weer activiteiten of situaties opzoeken die je hiervoor door jouw trauma vermeed.

Imaginaire Rescripting (IR)
Imaginaire Rescripting is een traumabehandeling waarin je een traumatische herinnering ophaalt en deze in jouw gedachten probeert te veranderen (rescripten). Zo maak je van een heel traumatische herinnering die veel gevoelens oproept, een meer neutrale herinnering. Je psychische klachten kunnen- hierdoor afnemen.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT): https://www.dimence.nl/behandelsoorten/cognitieve-gedragstherapie-cgt

Schematherapie: Schematherapie is niet zozeer direct een behandeling voor de bipolaire stemmingsstoornis of daaruit voorkomende (manische) psychosen.

Het kan mensen wel helpen als iemand qua stemming zijn gestabiliseerd is om meer zicht te krijgen op hun emotionele reacties en hoe die samenhangen met eerdere ervaringen in hun leven c.q. hun jeugd. Van belang bij een dergelijke therapie is dat je op dat moment niet meer in een acute manie of depressie zit, want dan kun je er niet van profiteren.

Schematherapie is wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen.Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht.

Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren. Je kunt schematherapie in verschillende vormen krijgen: individueel, in een groep of een combinatie van beide. 


Relaties, naasten en kinderen

Systeemtherapie
Bij systeemtherapie gaat het over wat er gebeurt in de relaties tussen mensen. De systeemtherapeut – ook wel relatie- en gezinstherapeut genoemd – focust op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en vanuit hun eigen positie/overtuigingen betekenis geven aan de klachten. Er is veel aandacht voor hoe men met elkaar omgaat (de onderlinge interactiepatronen) en het verbeteren hiervan. Een probleem of een (psychische) klacht staat nooit op zichzelf: de leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben altijd invloed op problemen. Gesprekken kunnen zowel individueel plaatsvinden als met meerdere mensen tegelijk. Door systeemtherapie kunnen gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen. Het risico op verergering of terugkeer van het probleem wordt dan tegelijk kleiner.

Impluz
Als er kinderen in het gezin aanwezig zijn, is het inschakelen van Impluz gebruikelijk. Impluz richt zich op preventie, dat betekent dat alle gezinnen hiervoor in aanmerking komen, niet alleen de gezinnen waar problemen zouden zijn. Immers, als er psychische klachten zijn, heeft dit altijd invloed op de kinderen. Bij het aanbod van Impluz behoren cursussen voor kinderen, zoals de doe-en praatgroepen voor de 8 tot 12-jarigen of voor de 12 tot 16-jarigen. Ook zijn er Kopp-kind gesprekken mogelijk, zowel met de kinderen alleen als met ouders en kinderen samen. Hierbij worden vooral de kinderen geholpen om te gaan met de ziekte/psychische problemen van hun ouder. Ouder en kind komen dan in gesprek hierover. Zo helpt Impluz mee om problemen te voorkomen!

KOPP
Met KOPP worden Kinderen van Ouders met Psychische Problemen bedoeld. Voor deze kinderen/jongeren is het opgroeien in een gezin waar veel spanning of zorgen zijn niet eenvoudig. Het kan variëren van zich zorgen maken, continu alert of op hun hoede zijn, zich schuldig voelen en schamen voor de situatie thuis. Deze jongeren voelen zich vaker eenzaam en onbegrepen en hebben het gevoel dat ze de enige zijn met zo’n thuissituatie.

De afgelopen 25 jaar is er steeds meer aandacht voor kinderen van ouders die psychische en/of verslavingsproblemen hebben. Er is ook een scala aan ondersteuningsmogelijkheden ontwikkeld. Er zijn KOPP-groepen voor alle leeftijden en chatgroepen online. Bij Impluz hebben we verschillend aanbod voor KOPP https://www.impluz.nl/training/kopp-kinderen-van-ouders-met-psychische-problemen.

 

Lichaamsbeleving, stress & muziek

Psychomotorische therapie www.dimence.nl/behandelsoorten/psychomotorische-therapie-pmt

Running
Onder begeleiding van de psychomotorisch therapeut kan iedereen op zijn eigen tempo zijn of haar conditie en mentale welzijn verbeteren door op maandag en woensdagochtend te hard te lopen in het Wezenlanden park.

Stressmanagmentgroep
Hoe ga jij om met stress? Welke stress signalen heb jij? Wat kun jij inzetten bij stress? We doen, we ervaren, we delen samen ervaringen en vergroten je kennis over stress.

Kracht en conditiegroep
Door cardio en krachttraining werken aan een betere fysieke en mentale conditie. Net als running heeft ook krachttraining een positief effect op je stemming, vermindert je stress, slaap je beter en krijgt je zelfvertrouwen een boost

Leefstijlgroep
In een groep bespreken we wat een gezonde leefstijl is, waarom dat belangrijk is voor je fysieke en mentale gezondheid en komen onderwerpen langs zoals voeding, slaap, middelengebruik, medicatie, beweging enzovoort!

Muziektherapie https://www.dimence.nl/muziektherapie

Module muziektherapie en zelfbeeld
Bij deze module staat het muziek maken centraal. We gaan dus van alles doen wat met muziek te maken heeft: instrumenten bespelen, muziek luisteren, zingen en nog meer.

Muziektherapie is geen muziekles. Het gaat er niet om dat je aan het eind van de sessies een hele goede muzikant bent geworden. Waar we aan gaan werken heeft meer met jezelf te maken. Denk dan bijvoorbeeld aan: ontspanning, gevoelens uiten en meer vertrouwen krijgen in jezelf. Door het samen muziek maken en door jezelf te laten horen met muziek, kun je (nog) sterker in je schoenen komen te staan. We gaan op onderzoek uit naar welke kwaliteiten je hebt en waar jij in je kracht staat. Met als grootste doel je zelfbeeld te verbeteren.