Toelichting Menukaart behandelmethoden Psychotische stoornis

Behandelmogelijkheden

Psychiatrisch onderzoek
Psychiatrisch onderzoek: een systematische evaluatie van de oorzaken, de klachten en symptomen, het beloop ervan en de gevolgen, om te komen tot een diagnose van (een) psychiatrische stoornis(sen) en als basis voor een behandelplan en de beantwoording van vragen van patiënt of verwijzer. De vorm van het onderzoek is observeren en een gesprek door een psychiater (in opleiding) gesprek over klachten en symptomen, levensgeschiedenis en eerdere hulpverleningservaringen.

Aanvullend psychologisch onderzoek

Door zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen waar je psychische klachten vandaan komen, kunnen we je de best passende behandeling aanbieden. We voeren een psychodiagnostisch onderzoek uit als je vastloopt in je leven, maar niet precies duidelijk is waardoor dat komt. Door gericht verschillende onderzoeken uit te voeren, krijgen we inzicht in je geestelijke functioneren op allerlei gebieden. We analyseren bijvoorbeeld je intelligentie, je karakter, je sterke en zwakke kanten, je interesses en je vaardigheden. Daarnaast kunnen we ook neuropsychologische functies onderzoeken (zoals je concentratie en geheugen) en gericht nagaan of er sprake is van een psychiatrische aandoening. Op basis van het psychodiagnostisch onderzoek kunnen we je een advies geven over welke (combinatie van) behandelvorm(en) bij je past. 

Medicatie ww.psychosenet.nl/onderwerpen/medicatie/

Psycho-educatie www.psychosenet.nl/psychose/behandeling-psychose/fase-1/

Signaleringsplan ww.psychosenet.nl/wat-is-herstel/zelf-werken-aan-je-herstel/signaleringsplan/

Crisiskaart https://www.psychosenet.nl/wat-is-herstel/zelf-werken-aan-je-herstel/crisiskaart/

Psychomotorische therapie www.dimence.nl/behandelsoorten/psychomotorische-therapie-pmt 

Muziektherapie https://www.dimence.nl/muziektherapie 

E-health https://www.minddistrict.com/nl-nl/ehealth-platform

 

Psychologische behandeling

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)https://www.gedachtenuitpluizen.nl/

Traumabehandeling
Wij zetten verschillende vormen van traumabehandeling in zoals EMDR, IE en IR.

EMDR
EMDR is een techniek voor de verwerking van nare ervaringen of herinneringen. De therapeut vraagt je terug te denken aan de traumatische gebeurtenis terwijl een andere stimulus je afleidt. Het denken aan deze gebeurtenis terwijl er ook aandacht is voor afleiding, zorgt voor een activatie in het verwerkingssysteem voor emotionele gebeurtenissen. Door EMDR worden traumatische herinneringen, zo normale herinneringen.

Imaginaire Exposure therapie (IE)
Bij deze vorm van traumabehandeling stel je jezelf bloot voor jouw traumatische herinneringen. Het komt vaak voor dat je traumatische gedachten juist weg probeert te stoppen of te onderdrukken. Hiermee verwerk je het trauma niet. Imaginaire Exposure richt zich juist op het onder ogen komen van deze gedachten.

Samen met je behandelaar denk je terug aan jouw traumatische gebeurtenis. Door de gebeurtenis onder begeleiding te herbeleven kan jij er anders naar gaan kijken. Je vermijdt de gedachten niet meer, maar bent nu actief bezig om deze te verwerken. Als je dit vaker doet en er echt actief mee bezig bent, zullen jouw lichaam en brein merkt dat er geen gevaar (meer) is en beïnvloeden je gedachten je uiteindelijk minder. Je krijgt de controle weer terug en zo kun je weer activiteiten of situaties opzoeken die je hiervoor door jouw trauma vermeed.

Imaginaire Rescripting (IR)
Imaginaire Rescripting is een traumabehandeling waarin je een traumatische herinnering ophaalt en deze in jouw gedachten probeert te veranderen (rescripten). Zo maak je van een heel traumatische herinnering die veel gevoelens oproept, een meer neutrale herinnering. Je psychische klachten kunnen- hierdoor afnemen.

IPT: https://www.dimence.nl/sites/default/files/inline-files/2021%20IP-SRT%20SCBS%20Bipolaire%20Stoornissen%20def.pdf

 

Wonen, werk & opleiding

IPS  https://www.dimence.nl/werken-aan-gezondheid-met-individuele-plaatsing-en-steun-ips

Maatschappelijk werk & samenwerking sociaal domein
Als maatschappelijk werker bied ik ondersteuning bij participatie en herstel in de maatschappij. Ik kijk en denk met je mee bij vragen rondom daginvulling, (vrijwilligers)werk, dagbesteding, opleiding, sociale contacten, financiën, wonen, aanvragen Wmo, WLZ en uitkering. Ik maak verbinding tussen de specialistische ggz en het sociaal domein. De maatschappelijk werker is onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam en werkt samen met sociale partners in de buurt.

WerV https://www.dimencegroep.nl/werv

 

Herstel & stigma

ACT https://www.dimence.nl/act-module

Eigen regiecentrum Nexus https://nexuszwolle.nl/

Focus https://www.focuszwolle.nl/

Yucel-methode bouwen aan herstel https://www.yucelmethode.nl/

Cursus positieve psychologie

Bron: Dit is jouw leven- Ernst Bohlmeijer

Waarom deze cursus?

Wanneer je ontdekt dat je een psychische aandoening hebt, is dat niet makkelijk. Misschien dat je in eerste instantie opgelucht was dat het om een erkende aandoening gaat die een naam heeft en oorzaken waar jij helemaal niets aan kunt doen. Een psychische aandoening kan niet meteen overgaan of zelfs chronisch blijken, of niet in korte tijd te behandelen. En dit onder ogen zien en verwerken is niet eenvoudig. Een psychische aandoening betekent ook verlies van (een deel) van je gezondheid.

Twee uitdagingen
Wanneer je een min of meer chronische psychische aandoening hebt, sta je voor twee grote uitdagingen als het gaat om je herstel. De eerste uitdaging is om zo goed mogelijk te leren omgaan met de aandoening. De tweede uitdaging is om weer zo goed mogelijk je leven op te pakken en vorm te geven in aanwezigheid van de aandoening. Hierna beschrijven we deze twee uitdagingen.

Leren omgaan met je ziekte
De eerste uitdaging is leren omgaan met je aandoening. Wanneer je in behandeling komt bij de geestelijke gezondheidszorg, leer je dat. Je krijgt informatie en zult misschien medicijnen moeten slikken. Deze medicijnen kunnen vervelende bijwerkingen hebben. Naast medicatie leer je omgaan met de symptomen van de aandoening. Je leert welke situaties kunnen bijdragen aan terugval of een verdere achteruitgang; situaties als conflicten of verlies. Je krijgt inzicht in goede zelfzorg en leert je dagelijkse routine aan te passen. Je leert omgaan met eventuele cognitieve problemen, zoals geheugen- en aandachtsproblemen en de aansturing van je hele doen en laten. En je leert dat het belangrijk is om je symptomen goed in de gaten te houden zodat je op tijd kunt ingrijpen en een verdere achteruitgang kunt voorkomen. Heel belangrijk bij het herstel is om te leren accepteren en te verwerken dat je deze aandoening hebt. Een aandoening die niet meer overgaat, dat betekent verlies van gezondheid. Je moet dus leren omgaan met dat verlies van je ‘gezonde zelf’. Dat is een dynamisch en levenslang proces en is niet eenvoudig! Het is onderdeel van jou en van je leven. Het is een blijvende kwetsbaarheid en daar zul je rekening mee moeten leren houden. Maar het goed leren omgaan met de aandoening is niet het hele verhaal.

Goed leven met een psychische aandoening
De tweede uitdaging is om de draad van je leven weer op te pakken. Want een chronische aandoening betekent niet dat je geen goed leven kunt hebben. Binnen de beperkingen van een chronische aandoening kun je leren om weer heel te worden. Dat wil zeggen: volop vreugde, betrokkenheid en betekenis ervaren, naast het verlies en het lijden die de aandoening met zich meebrengt. Het gaat hierbij om het vergroten van je veerkracht en het opbouwen van jouw welbevinden. Hier kun je pas wat aan doen, als je de emoties rond het krijgen van de diagnose de ruimte hebt gegeven. Als je nog wordt overspoeld door verdriet, angst of boosheid, is het goed om eerst hierover te praten met je behandelaar. Misschien vraag je je af wat veerkracht en welbevinden nu eigenlijk is.

De volgende vragen geven alvast een beeld. Wat zijn voor jou belangrijke doelen en wensen in je leven? Hoe ontwikkel je vertrouwen zodat je die doelen ook kunt bereiken? Hoe kom je weer in je kracht? Hoe kun je dagelijks plezier en vreugde ervaren, naast misschien angst en verdriet? Hoe haal je het beste uit jouw relaties met andere mensen? Op deze vragen moeten mensen met een chronische aandoening weer nieuwe antwoorden vinden. Die zoektocht en die antwoorden zijn heel persoonlijk. Andere mensen kunnen je hierbij helpen en ondersteunen, maar je moet een groot deel zelf doen. Je moet het zelf doen, maar niet alleen. Naast het verwerken en leren hanteren van de aandoening, is ook dit een belangrijk onderdeel van het herstel. Juist over dit onderdeel van herstel gaat deze cursus. Kortom, genezen van een psychische aandoening kun je misschien niet helemaal. Je kunt wel weer heel worden, een nieuw evenwicht in je leven vinden. Deze cursus helpt je om jouw veerkracht en welbevinden te vergroten en om je persoonlijk herstel te bevorderen.

Positieve psychologie
De cursus is grotendeels gebaseerd op de wetenschap van de positieve psychologie. De positieve psychologie heeft veel methoden en hulpbronnen onderzocht die de veerkracht en het welbevinden van mensen vergroten, ook van mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen.

Groepen

Running
Onder begeleiding van de psychomotorisch therapeut kan iedereen op zijn eigen tempo zijn of haar conditie en mentale welzijn verbeteren door op maandag en woensdagochtend te hard te lopen in het Wezenlanden park.

Stressmanagementgroep
Hoe ga jij om met stress? Welke stress signalen heb jij? Wat kun jij inzetten bij stress? We doen, we ervaren, we delen samen ervaringen en vergroten je kennis over stress.

Kracht en conditiegroep
Door cardio en krachttraining werken aan een betere fysieke en mentale conditie. Net als running heeft ook krachttraining een positief effect op je stemming, vermindert je stress, slaap je beter en krijgt je zelfvertrouwen een boost

Leefstijlgroep
In een groep bespreken we wat een gezonde leefstijl is, waarom dat belangrijk is voor je fysieke en mentale gezondheid en komen onderwerpen langs zoals voeding, slaap, middelengebruik, medicatie, beweging enzovoort!

Module muziektherapie en zelfbeeld
Bij deze module staat het muziek maken centraal. We gaan dus van alles doen wat met muziek te maken heeft: instrumenten bespelen, muziek luisteren, zingen en nog meer.

Muziektherapie is geen muziekles. Het gaat er niet om dat je aan het eind van de sessies een hele goede muzikant bent geworden. Waar we aan gaan werken heeft meer met jezelf te maken. Denk dan bijvoorbeeld aan: ontspanning, gevoelens uiten en meer vertrouwen krijgen in jezelf. Door het samen muziek maken en door jezelf te laten horen met muziek, kun je (nog) sterker in je schoenen komen te staan. We gaan op onderzoek uit naar welke kwaliteiten je hebt en waar jij in je kracht staat. Met als grootste doel je zelfbeeld te verbeteren.

Herstel na een psychose
In deze groep komen we regelmatig samen om met elkaar in gesprek te komen, ervaringen te delen en elkaar tot steun te zijn in het herstel. Uit onderzoek blijkt dat deze groepen een zinvolle aanvulling is op de behandeling. Dit geeft de mogelijkheid om het sociaal netwerk uit te breiden en meer sociale steun te ervaren.

Relaties, naasten en kinderen

Psycho educatie groep voor naasten
Psycho-educatie is een belangrijke interventie in de behandeling voor mensen met een (vroege) psychose en hun naasten. Bedoeld voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. In deze cursus krijg je informatie over de aandoening, behandeling en medicijnen. De psycho educatie groep voor naasten geeft naasten naast het verkrijgen van informatie de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Om de effecten van de behandeling te vergroten is een systemische benadering, inclusief passende psycho-educatie voor naasten essentieel ook ter bevordering van het herstel.

Systeemtherapie
Systeemtherapie werkt aan het herstellen van de relaties binnen een groep mensen. Het doel is om elkaar beter te leren begrijpen, elkaar positief te leren beïnvloeden en te ondersteunen waardoor de balans hersteld wordt. Dit gebeurt door met elkaar in gesprek te gaan.


KOPP
Met KOPP worden Kinderen van Ouders met Psychische Problemen bedoeld. Voor deze kinderen/jongeren is het opgroeien in een gezin waar veel spanning of zorgen zijn niet eenvoudig. Het kan variëren van zich zorgen maken, continu alert of op hun hoede zijn, zich schuldig voelen en schamen voor de situatie thuis. Deze jongeren voelen zich vaker eenzaam en onbegrepen en hebben het gevoel dat ze de enige zijn met zo’n thuissituatie.

De afgelopen 25 jaar is er steeds meer aandacht voor kinderen van ouders die psychische en/of verslavingsproblemen hebben. Er is ook een scala aan ondersteuningsmogelijkheden ontwikkeld. Er zijn KOPP-groepen voor alle leeftijden en chatgroepen online.

Bij Impluz hebben we verschillend aanbod voor KOPP https://www.impluz.nl/training/kopp-kinderen-van-ouders-met-psychische-problemen.

Leefstijl

Somatische screening https://brein.dimencegroep.nl/protected/view/socialFiles/46200/Informatie-voor-patienten-Poli-Somatische-screening-Dimence.pdf

Leefstijl coaching
Een individueel traject waarin we kijken naar jouw voeding- en beweegpatroon, maar bijvoorbeeld ook naar slaap en stress. We sluiten aan bij jouw vragen en keuzes en we gaan op zoek naar wat jij wil en kan veranderen.