Team VTVB COS Deventer

Team vaktherapie en vakbegeleiding (VTVB) van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) biedt verschillende therapieën en activiteiten voor verschillende doelgroepen:

  • Patiënten die verblijven op de locatie Lorna Wing en/of patiënten met autisme (ASS) of ADHD die elders geen passend aanbod of behandeling kunnen vinden, gezien hun problematiek. Omdat bij hen een ASS- specifieke omgeving/benadering of behandeling wenselijk/geïndiceerd is. 
  • Patiënten die bij Dimence behandeld worden en geïndiceerd zijn door hun hoofdbehandelaar kunnen worden aangemeld worden door de hoofdbehandelaar.

Vaktherapie en vakbegeleiding
Bij vaktherapie kun je denken aan psychomotorische therapie (PMT), muziektherapie en trajectbegeleiding. 

Locatie
De therapie en begeleiding wordt op verschillende locaties aangeboden: op indicatie aan huis of op Brinkgreven (Lorna Wing, Workhome, Prof. Gordijn, Flora)

Autismevriendelijk
Team VTVB is gespecialiseerd in ASS-vriendelijke bejegening en ASS-specifieke behandeling.

Missie en Visie team VTVB

Missie 
Wij zijn een autismedeskundig vak begeleidend- en vaktherapeutisch team, gespecialiseerd in het bieden van professionele interventies. Wij begeleiden doelgericht, aansluitend bij de hulpvragen. Wij bieden dit voor alle cliënten van het COS, die de ASS-specifieke omgeving nodig hebben. Met als doel de cliënt te ondersteunen met het beantwoorden van zijn/haar hulpvragen. Met de overtuiging dat iedereen recht heeft op een zinvol leven.

Visie
Wij streven ernaar dat alle personen met ASS op een volwaardige en zinvolle manier hun rol(len) in hun leven vorm kunnen geven. Dit doen wij door de kwaliteit van de behandeling voorop te zetten. En door multidisciplinaire samenwerking in samenspraak met de cliënt. Wij werken volgens de laatste richtlijnen en ontwikkelingen van onze professie. Om dit te bereiken doen wij aan deskundigheidsbevordering d.m.v. scholing, intervisie en intercollegiale consultatie.

Locaties