Patiëntenpanel

Als specialistisch centrum wil Dimence Alkura zich blijven ontwikkelen en goede patiëntenzorg bieden. Dit kunnen we alleen als patiënten en naasten ook zelf mee kunnen denken en adviseren. Daarom hebben we een patiëntenpanel opgericht. Het patiëntenpanel bestaat uit leden die in behandeling zijn of al enige tijd zijn uitbehandeld binnen ons centrum.

Bijeenkomsten
Het patiëntenpanel komt vier keer per jaar samen, zowel op locatie Rielerenk (reiskostenvergoeding) als online (deelname via Teams).
Zij adviseert en denkt mee over zaken die ingebracht worden door de leden zelf, naastbetrokkenen en professionals die verbonden zijn aan Dimence Alkura. Dit kan gaan over:

  • informatieverstrekking,
  • het behandelaanbod,
  • hoe naasten te betrekken.
  • vanuit patiëntperspectief meedenken over innovaties en wetenschappelijk onderzoek.

Ook levert het patiëntenpanel een bijdrage aan de tweejaarlijkse bijeenkomsten van het Regionale Netwerk ALK Deventer e.o. waar professionals & betrokkenen samenkomen om de zorgketen voor mensen met ALK te verbeteren.

Opbrengst
Tot nu toe heeft het panel o.a. bijgedragen aan:
- verbeteren van het werkproces van intake tot afsluiting
- realiseren van een naastenbijeenkomst
- realiseren van een patiëntenfolder
- verbeteren van het nazorgtraject.

Meerwaarde
Naast dat het centrum veel heeft aan de adviezen, ideeën en feedback, is het ook waardevol gebleken voor de deelnemers zelf:
"Deelname aan het panel gaf me een gevoel er toe te doen." - lid van het patiëntenpanel
'Door deel te nemen aan de bijeenkomsten van het patiëntenpanel ging ik actief meedenken om de zorg voor ALK te verbeteren." - lid van het patiëntenpanel

Nieuwe leden zijn welkom!
Het patiëntenpanel staat altijd open voor nieuwe leden. Heb je interesse, stuur dan een mail naar alkura@dimence.nl. Je kunt ook een keer een bijeenkomst bijwonen om te onderzoeken of het iets voor je is. 

Flyer Patiëntenpanel 
Wil je alle informatie nog eens rustig nalezen? Je kunt ook onze flyer patiëntenpanel downloaden en/of printen.
 

patiëntenpanel Alkura

Landelijk PatiëntenPanel NALK

NALK en Pijnpatiënten naar één stem werken samen in het aanbieden van een PatiëntenPanel. Middels dit initiatief willen wij:

  1. Met professionals en patiënten gezamenlijk de kwaliteit van zorg en leven verbeteren voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten.
  2. Laagdrempelige toegang bieden aan behandelaars of onderzoekers tot contact met (ex)patiënten die hun ervaringen, ideeën en feedback willen delen over verbeteringen in zorg, behandeling en onderzoek.
  3. Bewustwording van professionals vergroten om patiënten van begin af aan mee te nemen in de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek en verbetering van zorg. Hierdoor kan de kwaliteit en relevantie van projecten en onderzoeken verhoogd worden.

Klik hier om het complete aanbod van het landelijke PatiëntenPanel te bekijken. En dit is de link naar de flyer over het samenwerken met leden van het PatiëntenPanel in projecten en onderzoeken.