De reden voor de sluiting is het te lage aantal cliënten dat binnen het Werk Leer Centrum werkzaam was. Cliënten worden de komende tijd naar een andere locatie voor dagbesteding begeleid, bij Dimence of andere organisaties. Voorop staat dat onze cliënten met onze hulp een passende en prettige nieuwe plek voor hun dagbesteding vinden. Medewerkers van Werk Leer Centrum Nijverdal zullen bij Werk Leer Centrum Almelo en Werk Leer Centrum Deventer aan het werk gaan.
Voor vragen of contact kan men vanaf nu terecht bij Werk Leer Centrum Almelo. 

Werk Leer Centra van Dimence 

Bij de Werk Leer Centra van Dimence werken cliënten met psychische problemen in hun eigen tempo aan hun herstel. Ze worden er voorbereid om weer aan de maatschappij deel te nemen, bij voorkeur in een betaalde baan. Cliënten bij de Werk Leer Centra maken producten die ze verkopen via de www.tegekkewinkel.nl