Jubileumsymposium Dimence Bipolair 10 jaar TOPGGz op 14 april

Er valt iets te vieren want Dimence Bipolair is sinds 2012 in het trotse bezit van het TOPGGz-keurmerk! Een 10-jarig jubileum dus. Dit laten we niet ongezien voorbij gaan en daarom organiseren we een feestje. En niet zomaar een feestje, we maken er een topggz-waardig middagsymposium van met spraakmakende sprekers.

Denk aan bijdragen van o.a. Willem Nolen, Anja Stevens, Ralph Kupka, Henk Mathijssen, Ellen Mogendorff, Eline Regeer, Benno Haarman, Peter Goossens, Bart Geerling en Bas van Wel. Zij en anderen zullen tijdens hun presentatie een onderdeel van het netwerk met ons delen; de geschiedenis, de context, diverse samenwerkingsverbanden. Daarmee bieden ze een waardevolle inkijk in de ontwikkeling én onmiskenbare meerwaarde van het netwerk nu en voor de toekomst.

Je bent van harte uitgenodigd en dit heuglijke feit met ons te vieren op vrijdagmiddag 14 april in de Lebuinuskerk te Deventer vanaf 13.00 uur. 

Wil je erbij zijn, dan moet je je aanmelden.
Klik hier voor de officiële uitnodiging met programma. 

Programma Jubileumsymposium Dimence Bipolair 2023

Accreditatie
De sprekers hebben het mogelijk gemaakt om accreditatie aan te vragen. De NVvP heeft 3 punten toegekend en de VSR en V&VN 4 punten.

Hoe is het zo gegroeid? Een korte schets

Het SCBS Bipolaire Stoornissen is sinds december 2012 een TOPGGz afdeling met een TOPGGz-keurmerk, toentertijd uitgereikt aan Anja Stevens, Peter Goossens en Bart Geerling (zie eerste foto hieronder). Stichting Topklinische GGz reikt het keurmerk TOPGGz uit aan afdelingen die hoogspecialistische zorg combineren met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelmethoden en kennisdeling. In 2016 kreeg het SCBS Bipolaire Stoornissen na een hervisitatie opnieuw het keurmerk toegekend. Tijdens het jubileumcongres 'Wissel-werking' van TOPGGz op 8 maart 2017 nam Peter Goossens het keurmerk in ontvangst (2e foto hieronder).
Maar daarmee eindigden de ontwikkelingen niet. Intern werd er steeds intensiever samengewerkt tussen het specialistisch centrum en de drie regioteams bipolaire stoornissen in Zwolle, Almelo en Deventer en zo ontstond gaandeweg het netwerk Dimence Bipolair. In 2020 werd daarom het hele netwerk gevisiteerd en positief beoordeeld. Dit werd op 31 mei 2021 bekrachtigd met de uitreiking van het derde keurmerk. Dit keer aan Bart Geerling, hoofd van het netwerk.
Op de 3e foto hieronder v.l.n.r. Tanja Dijk, Peter Goossens, Bart Geerling en Ingvar Hazemeijer, opgetogen over deze mijlpaal van het netwerk.

Bekijk hier ook de korte aftermovie die van deze uitreiking op 31 mei 2021 gemaakt is.

Een paar foto's uit het archief

2012 uitreiking TOPGGz

2017 Uitreiking TOPGGz

2021 Uitreiking TOPGGz

Het netwerk Dimence Bipolair bestaat uit de drie regioteams Bipolaire stoornissen Almelo, Deventer en Zwolle en het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen.
Samen werkt het netwerk aan een optimaal leven voor iedereen die te maken heeft met een bipolaire stoornis.