Bewust OntspannenStress is een veelvoorkomend verschijnsel en wanneer hier onvoldoende aandacht voor is, kan dit van chronische aard worden, waar allerlei klachten door kunnen ontstaan. Iedereen herkent dit waarschijnlijk wel in meerdere of mindere mate. Veel van onze cliënten hebben ook te kampen met (langdurige) stress. Dit willen we het liefst voorkomen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd en dan is het van belang om te kijken waar we dit samen met de cliënt kunnen verminderen.

Als gastdocent mocht ik tijdens de leefstijltraining ontspanningsoefeningen aanbieden, in de vorm van (stoel)yoga. Het thema werd door mijn collega Rita ingeleid met informatie omtrent het onderwerp en een educatief filmpje. Er was ook voldoende ruimte voor interactie, zodat men van elkaar kon leren. Vervolgens zijn we praktisch aan de slag gegaan door goed te gronden, het lichaam te activeren en los te maken met verschillende yogahoudingen, ademhalingsoefeningen toe te passen en tot slot een ontspanningsoefening. De reacties van de cliënten zijn positief en het blijkt dat er behoefte is aan herhaling.   

Bovenstaande heeft ertoe geleid dat we binnen de kliniek nu wekelijks een bijeenkomst ‘Bewust Ontspannen’ aanbieden. Die wordt goed bezocht! We doen alle oefeningen gezamenlijk. Het is laagdrempelig, iedereen kan eraan mee doen. Ondanks dat we alles samen doen, ligt de focus voor ieder net weer ergens anders. Voor sommigen ligt de focus op het juist ademen, voor anderen op het tot rust brengen van gedachten en voor een aantal meer op het fysieke, om het lichaam te ontspannen. Het mooie is dat alles op elkaar inwerkt. Door een rustige ademhaling worden de gedachten ook kalmer en is dit in het lichaam weer voelbaar door minder verkramping. Het begint allemaal bij een stukje bewustwording: hoe merk ik dat ik gespannen ben? Tegelijkertijd zijn we natuurlijk lekker praktisch bezig, zodat je ook handvaten hebt om er wat aan te doen. Regelmatig krijg ik van cliënten terug dat ze er veel baat bij hebben en dat ze de oefeningen ook voor zichzelf herhalen. Geweldig toch! De kracht zit in de eenvoud en de herhaling.

Wil je je graag meer weten, neem dan vooral contact op.

Warme groet,
Katya Nijhof

Stoelyoga

Artikeldatum