Het waarom.  

Het vergroten van kennis en bewustzijn bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, over hoe zij hun eigen gezondheid positief kunnen verbeteren door leefstijl bevorderende keuzes te maken, die de kwaliteit van hun leven verbeteren. 

Hoe doen we dit?

We doen dit door het aanbieden van een leefstijltraining, die bestaat uit negen verschillende modules. Deze zijn zowel gebaseerd op de positieve gezondheid, gedefinieerd door Machteld Huber (het spinnenweb), als op de levensdomeinen van de SRH, die beschreven worden in het krachtenprofiel.

Wat is de opzet van de verschillende bijeenkomsten?

We hebben ervoor gekozen om te werken met verschillende didactische vormen, zoals korte presentaties, filmpjes, interactieve gespreksvormen, verschillende activiteiten en het uitnodigen van gastsprekers, om de bijeenkomsten zo goed mogelijk af te stemmen op onze deelnemers.

Voordat we van start gaan met de eerste module nemen we met de deelnemers een vragenlijst af (MyGill). Hierin staan alle vragen die betrekking hebben op de verschillende leefstijlfactoren. We nodigen de deelnemer uit om na te denken over waar ze al tevreden over zijn en welke stappen ze willen zetten.

Zin van het leven cartoon

De eerste bijeenkomst gaat over zingeving. Hier is bewust voor gekozen, omdat zingeving heel erg te maken heeft met zin hebben in het leven. Waar kom jij je bed voor uit en wat maakt dat je aan het einde van de dag kunt zeggen: “Ik heb een redelijk goede dag gehad”?

Een goed en zinvol leven wordt in onderzoeken vaak beschreven als een leven waarin aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een groot huis, een dikke auto of een hele royale bankrekening horen niet in dat rijtje thuis. Wel wordt vaak gerefereerd aan ´ABC´:

  • Autonomie (zelf je keuzes kunnen maken);
  • Binding (voel je je gezien en gehoord door voor jou belangrijke anderen);
  • Competentie (lukt het jou ook om je dromen in plannen en daden om te zetten).

Dit is ook de basis van herstelgericht werken.   

Een gezonde leefstijl is dus geen doel op zich, maar een manier van leven waardoor je meer ruimte en energie krijgt om de dingen te doen die je belangrijk vindt. Het is dus geen quick fix, maar een investering in jezelf op de langere termijn.

Stress, slecht slapen, ongemak en vermoeidheid verleiden ons vaak om keuzes te maken die lijken te werken op korte termijn en een nadelig effect hebben op lange termijn. Dit zijn dan vaak keuzes die leiden tot ongezonde maaltijden, snoepen, verslavingsgedrag, op de bank blijven hangen en voor de tv of digitaal afleiding zoeken.    

Een gezonde leefstijl  kan je leiden naar een optimale gezondheid. Hiervoor is het de uitdaging dat je in beweging komt, niet alleen letterlijk met je lijf (bijvoorbeeld door te sporten, wandelen, dansen), maar ook met je geest (zoek vrienden op, leer een nieuwe taal, laat je zien zoals je bent) en met je ziel (wat zou je graag willen, hoe zien je dromen eruit en welke stappen kun je daar in zetten).

Dat is dus gelijk ook de grote uitdaging voor iedereen: hoe ga je jezelf in beweging krijgen? 
Heb jij voor jezelf een uitdaging op het gebied van je gezondheid verbeteren? Waar loop jij tegenaan? Tips die veel gegeven worden zijn:

  • Bedenk voor jezelf waarom je iets graag wilt. Wat is je doel?
  • Hoe lang wil je er over doen om het je eigen te maken?
  • Hoe wil je het gaan doen en welke hulp heb je er bij nodig?
  • Welke problemen verwacht je tegen te komen en hoe kun je daarmee omgaan?
  • Wees niet te streng voor jezelf. Als het een keertje niet lukt, probeer gewoon de draad weer op te pakken.  

In de volgende blog vertel ik iets meer over het tweede onderdeel van de module: zelfzorg.

Healthy lifestyle

 

Artikeldatum