In de herstelgerichte ggz op stadskliniek de Bagijnenstraat in Deventer zien we duidelijk dat de noodzaak voor leefstijlcoaching er is. Sommige patiënten leven in een vicieuze cirkel van stress, onregelmatig leven, weinig bewegen, ongezonde voeding, veel roken en veel koffie, in combinatie met veelvuldig medicatiegebruik. Het doorbreken van dit ongezonde leefstijlpatroon (met de noodzaak medicatie tot de laagst mogelijke dosis af te bouwen) werkt niet alleen bevorderend voor de gezondheid, maar ook voor het zelfvertrouwen van patiënten, wat er weer toe kan leiden dat mensen meer stappen durven te zetten richting een gezonde wereld.

Uitleg training op bordHet is echter een gedeelde ervaring dat het lastig is voor patiënten om patronen te doorbreken en zelfstandig stappen te zetten richting een gezondere leefstijl. Daarom zijn we binnen de kliniek op onderzoek uitgegaan hoe we ondersteunend kunnen zijn richting een gezondere leefstijl. De afgelopen anderhalf jaar heeft dit geleid tot een aantal nieuwe stappen. Je kunt zeggen dat we ook als afdeling volop in beweging zijn; het behandelteam ziet ook de urgentie en is ondersteunend in dit proces. We zien dat vele initiatieven een plek krijgen.

De eerste stap was het zoeken van een opleiding die ons van de nodige kennis kon voorzien. Uiteindelijk is gekozen voor de opleiding leefstijlcoach van ‘Start2move’, bestaande uit vier uitgebreide modules: Voeding, bewegen & trainen, Stress & slapen en Coachen & gedragsverandering. Inmiddels zijn er al meerdere leefstijlcoaches op verschillende afdelingen binnen de Dimence Groep gestart. We weten allemaal dat kennis belangrijk is en als coaches kunnen we de mensen helpen stappen te zetten, van weten en willen naar durven en doen!

YogaEen verpleegkundig specialist in opleiding, die in 2020 aan onze afdeling gekoppeld was, was ook erg enthousiast en heeft als afstudeeropdracht samen met ons het moduleboek leefstijltraining geschreven. Inmiddels hebben we de module al bijna voor de tweede keer gegeven en hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd om de training te optimaliseren.

Naast kennis is het ook belangrijk om stapjes te zetten naar het doen. Als afdeling zijn we nu ook bezig om gezonde voeding een meer centrale plek te geven binnen de behandeling. Tijdens de dagbesteding wordt er beweging aangeboden en er vindt wekelijkse een bijeenkomst Bewust Ontspannen plaats, welke gegeven wordt door Katya. Zo bundelen we onze krachten en is er structureel aandacht voor voeding, beweging en ontspanning.

Wij zijn erg enthousiast over de huidige ontwikkelingen en willen je in een aantal blogs graag meenemen in de stappen welke we hebben genomen en waar we momenteel mee bezig zijn.

In volgende blogs vertellen we hoe de module leefstijl eruitziet, hoe een gezonde leefstijl steeds meer vorm krijgt op de afdeling en wat dit onze patiënten oplevert op de korte en lange termijn.

Hieronder zie je een voorbeeld van het certificaat dat deelnemers van de leefstijltraining kunnen ontvangen. In de hoofdafbeelding bovenaan deze blog poseren enkele trotse deelnemers met het certificaat dat zij in ontvangst hebben mogen nemen. 

Certificaat voorkantCertificaat achterkant

 

Artikeldatum