Passende psychische zorg voor migranten

In Nederland wonen veel migranten en kinderen van migranten. Mensen die om verschillende redenen naar Nederland zijn gekomen. Bijvoorbeeld vanwege oorlog of een andere dreiging. Of om zichzelf en hun familie een beter leven te kunnen geven. Sommigen hebben een lange reis gemaakt om in Nederland te komen. Door de situatie in het thuisland, de reis of hun verblijf in Nederland kunnen psychische problemen ontstaan zijn. Het Netwerkcentrum Transculturele Psychiatrie van Dimence biedt passende psychische zorg voor migranten in de regio Deventer, Zwolle, Almelo. Daarvoor werken we samen met andere hulpverleners in de regio en delen we onze kennis en ervaringen.

Balk

 

gezin

'Wist jij... dat 1 op de 4 inwoners van Almelo, 1 op de 5 inwoners van Deventer en 1 op de 6 inwoners van Zwolle een migratieachtergrond hebben?'

Voor wie is het?

Het Netwerkcentrum Transculturele psychiatrie helpt mensen met een andere culturele achtergrond, zoals (arbeids)migranten, asielzoekers, statushouders, ongedocumenteerden en internationale studenten die psychische problemen hebben. We helpen (jong)volwassenen, ouderen en hun gezinnen. Jeugdigen onder de 18 kunnen in samenwerking met Jeugd ggz geholpen worden.

Voorbeelden van klachten zijn:

 • slaapproblemen, nachtmerries, burn-out
 • concentratie- en geheugenproblemen
 • angstklachten, mensen niet meer vertrouwen
 • terugtrekgedrag, inactiviteit
 • nergens meer zin in hebben, niet kunnen genieten
 • lichamelijke klachten zoals buikpijn, spierpijn

Aandacht voor culturele verschillen en de gevolgen van migratie

Ieder mens heeft zijn eigen unieke levensgeschiedenis. Als je een andere culturele achtergrond hebt, zijn migratie en cultuur daar een belangrijk onderdeel van.

Bij het Netwerkcentrum Transculturele Psychiatrie kijken we daarom naar alles wat een rol kan spelen bij psychische problemen. Bijvoorbeeld de cultuur, familie en leefomgeving. Ook het migratieproces en de ervaringen in Nederland zijn belangrijke factoren. Daarnaast weten we dat problemen op het gebied van financiën, huisvesting, sociale relaties en werk ook invloed hebben op het mentale welzijn van mensen.

Hoe doen we dat?

Samen met elke cliënt maken we een overzicht van alle belangrijke dingen die de psychische klachten van die persoon beïnvloeden. We noemen dat de netwerkintake. Verder nemen we ook de tijd om te ontdekken welke rol iemands culturele achtergrond speelt. Daarvoor gebruiken we het culturele interview. Daarna bepalen we samen met de cliënt waar we mee aan de slag gaan. Als het nodig is, werken we daarvoor samen met anderen. Dat kunnen bekenden of familieleden zijn, maar ook professionals. Zo zorgen we voor een behandeling die past bij de psychische klachten, levensomstandigheden en cultuur van de cliënt.

Welke behandelingen zijn er en wat bereiken we?

De verschillende behandelingen:

Wat bereiken we met de behandelingen?

 • Vermindering van de klachten
 • Het tot rust brengen van de stressvolle situatie
 • Inzicht krijgen in en beter om leren gaan met de klachten en problemen
 • Vermindering van traumaklachten
 • Versterken van de eigen veerkracht
 • Nieuw perspectief bieden
Jong persoon met bril
Balk

 

Het netwerkcentrum: faciliteren, drempels verlagen, passende zorg en leren

We faciliteren behandelaren van Dimence Groep zodat zij cliënten binnen de bestaande teams zorg kunnen bieden. Dit doen we door consultatie, second opinions, co-behandeling en kennisdeling.

We willen drempels verlagen voor migranten met psychische klachten, zodat zij passende zorg krijgen.

We willen samen met anderen leren hoe de zorg voor migranten met psychische problemen zo goed mogelijk kan worden vorm gegeven. Dit doen we door onderzoek en het delen van onze kennis en ervaringen in een kennisnetwerk.

Onderzoeken

Ben je geinteresseerd in de onderzoeken die we bij Dimence hebben gedaan over het onderwerp transculturele psychiatrie? Neem dan contact op met het secretariaat.

Verwijzers

Voor verwijzers kan het lastig zijn om patiënten met een migratie achtergrond goed naar passende zorg te verwijzen. Op deze website vind je daar handvatten voor.

Balk

 

jonge man

Contact

Wil je meer informatie? Heb je vragen?

Neem dan contact op met het Netwerkcentrum Transculturele psychiatrie via e-mail of telefoon (0570-604844, bereikbaar op werkdagen van 8.30u. tot 12.00u)

E-mailadres

secretariaattransculturelepsychiatrie@dimence.nl

Verwijzers
Verwijzers kunnen verwijzen via de gebruikelijke aanmeldservices van Dimence met vermelding van het Netwerkcentrum Transculturele Psychiatrie.