Eye Movement Desensitization en Reprocessing (EMDR)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een individuele behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Het beeld van de ingrijpende  gebeurtenis wordt in gedachten genomen en tegelijkertijd biedt de behandelaar een sterk afleidende taak aan, waardoor de levendigheid en lading van het traumatische beeld afneemt. Hierdoor zal het makkelijker worden om aan de ingrijpende gebeurtenis terug te denken zonder van slag te raken.