Farmacotherapie

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen, die kan worden ingezet als ondersteuning bij psychologische behandelingen. Soms geven je psychische klachten zoveel problemen dat medicijnen eerst nodig zijn voordat de psychologische behandeling kan starten of effect kan hebben. Meestal worden zowel medicatie als de therapie gelijktijdig gestart. De ene vorm van behandeling versterkt namelijk de werking van de andere.

Klachten waarbij medicatie kan worden ingezet zijn vaak klachten die passen bij:

  • aandachtstekort en hyperactiviteit (ADHD)
  • angst- en dwangklachten
  • ernstige depressie