Team Stadskliniek Almelo

Het team Stadskliniek Almelo bevindt zich op twee locaties met behandelafdelingen voor mensen met complexe, psychiatrische problematiek. Door middel van stabilisatie en ondersteuning wordt een behandelperspectief gecreëerd, waarbij uitgegaan wordt van rehabilitatie en herstelgerichte zorg. Het uitgangspunt hierbij is dat een aandoening niet over hoeft te gaan, maar dat mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid een betekenisvol leven kunnen leiden.

De focus ligt op het ondersteunen van mensen bij het maken van een persoonlijk profiel waarbij betekenisvolle hersteldoelen centraal staan. De drijfveer van de medewerkers binnen de Stadsklinieken Almelo bestaat uit het hebben van aandacht voor de persoonlijke verhalen van de mensen die in behandeling zijn, om vervolgens samen te werken aan een hoopvol, gelukkig en zinvol bestaan.

Team Stadskliniek Almelo bevindt zich op twee locaties: 

De Stadsklinieken Almelo waren tot 1 januari 2020 bekend onder de naam De Brugstee.

Onze medewerkers

Ilse Wesseldijk - Elferink

verpleegkundig specialist GGZ 1/teaml zorg