Team Persoonlijkheidsproblematiek Zwolle

Ieder mens heeft een persoonlijkheid; daarbij hoort een bepaalde manier van denken, voelen, hanteren van prikkels en omgaan met anderen in je leven. Deze manier van denken, voelen en handelen komt voort uit aanleg en temperament, maar wordt ook beïnvloed door wat iemand in zijn/haar leven heeft meegemaakt. Soms kan een situatie ontstaan dat jouw gedrag, emoties en relaties zodanig zijn dat je gedurende langere tijd op allerlei vlakken in het dagelijks leven vastloopt, of steeds conflicten hebt, dan is er een kans dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. Binnen Team persoonlijkheidsproblematiek in Zwolle behandelen we onderstaande persoonlijkheidsstoornissen:

 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Theatrale persoonlijkheidsstoornis
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Andere niet gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
 • Complex trauma
 • PTSS

We bieden de volgende behandelvormen:

 • PMT
 • MBT
 • GIT-PD
 • EMDR
 • Systeemtherapie
 • Psychotherapie
 • Ondersteunende en begeleidingstherapie