Het ontstaan van persoonlijkheidsproblematiek

Persoonlijkheidsproblematiek ontstaat niet van de ene op de andere dag. Vaak ligt de oorsprong ervan in een combinatie van aanleg en temperament met negatieve levenservaringen. Door de manier waarop je met die negatieve ervaringen bent omgegaan, kunnen (overlevings-)patronen zijn ontstaan die later voor problemen gaan zorgen omdat ze niet meer passen bij je huidige levenssituatie. Deze patronen uiten zich in je manier van denken, voelen en doen, hebben een negatieve invloed op je leven en zijn lastig te veranderen. Vaak gaan deze patronen gepaard met andere klachten zoals angst, depressie, verslavingsproblemen, eetproblemen of lichamelijke klachten. Behandeling van dit soort klachten alleen, leidt vaak niet tot een blijvende verandering van de onderliggende patronen.

Persoonlijkheidsproblematiek

 

Persoonlijkheidsproblematiek

Veranderen van onderliggende patronen

Bij de teams Persoonlijkheidsproblematiek van Dimence kun je terecht voor een behandeling die specifiek gericht is op het veranderen van de onderliggende patronen die jouw klachten in stand houden. Wij behandelen je bij voorkeur in een groep omdat persoonlijkheidsproblematiek vooral tot uiting komt in contact met anderen. Wij bieden behandeling volgens de Nederlandse richtlijnen voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Zo werken wij met Guidline Informed Treatment of Personality Disorders (GIT-PD) en met Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT).

Persoonlijkheidsproblematiek vertoont veel overlap met (complexe) Posttraumatische stressstoornis. Wij bieden daarom ook aanvullende behandeling gericht op traumaverwerking.

Persoonlijkheidsproblematiek

 

Behandeling

Persoonlijkheidsproblematiek kan worden ingedeeld in verschillende clusters (groepen van vergelijkbare persoonlijkheidsproblemen). Wij bieden vooral behandeling gericht op cluster-B persoonlijkheidsproblematiek, namelijk borderline, theatrale en narcistische persoonlijkheidsproblematiek.

Voor behandeling van cluster-C persoonlijkheidsproblematiek (vermijdende, afhankelijke en dwangmatige persoonlijkheidsstoornis) kun je terecht bij de teams Angst en Stemming van Dimence.  

Behandeling
Persoonlijkheidsproblematiek

 

Praktische informatie & contact 

De teams Persoonlijkheidsproblematiek van Dimence zitten in Deventer, Almelo en Zwolle. Kijk voor contactgegevens, bereikbaarheid en openingstijden op de onderstaande locaties.

Persoonlijkheidsproblematiek