Team Dimence Alkura Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Als je lichamelijke klachten hebt die niet over gaan en waar je arts geen of slechts gedeeltelijk een oorzaak voor kan vinden, dan heeft dat veel invloed op je leven. Je lijdt misschien aan ernstige vermoeidheid, buikklachten of chronische pijn. Kortom, wanneer er sprake is van Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK), kun je doorverwezen worden naar Dimence Alkura Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten. Dit kan gaan om consultatie, advies, second opinion, een deelbehandeling of een verwijzing naar ons centrum.

Behandeling

Wanneer je bij ons in behandeling komt, breng je samen met je behandelaar in kaart welke gevolgen de lichamelijke klachten hebben. Jullie werken een persoonlijk gevolgenmodel uit, dat laat zien welke gevolgen je herstel in de weg zitten. Hiervoor hebben we een multidisciplinair team dat jou kan helpen. Er werken psychologen, een systeemtherapeut, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, lichaamsgerichte therapeuten, een psychiater en een huisarts in opleiding. Je lichamelijke klachten staan centraal in je behandeling!

Specialistisch centrum

Dimence Alkura is een hoogspecialistisch centrum, dat zich richt op de zorg voor mensen met ernstige ALK, een somatisch-symptoomstoornis of een Functioneel Neurologische Stoornis (FNS), hun naastbetrokkenen én hun professionele hulpverleners. Daarnaast is het verbeteren van de patiëntenzorg een belangrijke pijler. Dit doen we door kennisdeling, innovatie en patiëntgebonden onderzoek en door bij te dragen aan het verbeteren van regionale netwerken en ketenzorg.

Downloads

Brochure Dimence Alkura ALK

Brochure Dimence Alkura FNS

Onze medewerkers

Esther Wink

Esther Wink

teamleider 2
Anne Geeke Lever

Anne Geeke Lever

GZ-psycholoog
Dorien Poelarends - Beuving

Dorien Poelarends - Beuving

vaktherapeut
Else Ludden - Loman

Else Ludden - Loman

fysiotherapeut
Femke Langeslag

Femke Langeslag

klinisch psycholoog B
Frank Kempen

Frank Kempen

systeemtherapeut
Frea Koerssen

Frea Koerssen

verpleegkundig specialist GGZ 1
Geraldine Stokvis

Geraldine Stokvis

arts
Lineke Tak

Lineke Tak

hoofd specialistisch centrum
Lot Spiertz

Lot Spiertz

klinisch psycholoog B
Margo Kuipers

Margo Kuipers

vaktherapeut
Margreet Worm - Smeitink

Margreet Worm - Smeitink

GZ-psycholoog

Martijn de Lange

sociaal pedagogisch werkende
Maud Rikkers

Maud Rikkers

klinisch psycholoog B
Pauline Stokman

Pauline Stokman

klinisch psycholoog
Rianne Zwiers

Rianne Zwiers

sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)
Roxanne Alink

Roxanne Alink

fysiotherapeut