Bij een derde van de mensen die hun lichamelijke klachten bij een specialist laten onderzoeken, wordt geen verklaring gevonden. Deze klachten zijn niet ingebeeld, ze zijn echt. Waarschijnlijk worden ze veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals langdurige stress, leefgewoonten, overbelasting, ernstige problemen op je werk of heftige emoties door bijvoorbeeld een trauma. Al deze factoren kunnen invloed hebben op de heftigheid, de duur en de beleving van je lichamelijke klachten. 
Deze klachten worden Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) genoemd. 

Als deze klachten ernstig zijn en daardoor je gedachten, gevoelens en gedragingen gaan beheersen, waardoor je normale functioneren wordt belemmerd, dan spreken we over een somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornis.

Behandeling

Wanneer je bij ons in behandeling komt, breng je samen met je behandelaar in kaart welke gevolgen de lichamelijke klachten hebben. Jullie werken een persoonlijk gevolgenmodel uit, dat laat zien welke gevolgen je herstel in de weg zitten. Hiervoor hebben we een multidisciplinair team dat jou kan helpen, bestaande uit psychologen, gezinstherapeuten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, lichaamsgerichte therapeuten, en huisartsen in opleiding. Je lichamelijke klachten staan centraal in je behandeling!

Specialistisch centrum

Dimence Alkura Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten is een hoogspecialistisch centrum dat zich richt op de zorg voor mensen met ernstige ALK, een somatisch-symptoomstoornis of een Functioneel Neurologische Stoornis (FNS), hun naastbetrokkenen én hun professionele hulpverleners.