Werken aan herstel 

Een Stadskliniek is een veilige en klinische omgeving voor mensen met psychische aandoeningen, die zich in de laatste fase van hun resocialisatie proces bevinden. We ondersteunen onze cliënten op weg naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Hierbij bieden we in huiselijke sfeer herstelgerichte behandelingen en begeleiding aan, waarbij we uitgaan van de behoeften, drijfveren en wensen van onze cliënten in het dagelijks leven. We werken krachtgericht en de hersteldoelen van de onze cliënten zijn leidend in de behandelingen.

Balk

 

Stadskliniek Bagijnenstraat

Stadskliniek Bagijnenstraat 

Op de locatie Bagijnenstraat behandelen we vanuit nabijheid doelgericht cliënten met een psychische aandoening. Deze cliënten bevinden zich in de laatste fase van hun resocialisatie proces. Samen werken we, middels herstel- en vaardigheidstrainingen, toe naar herstel en (vrijwillig) werk of dagbesteding. Dit doen we vanuit de overtuiging dat iedereen, binnen zijn of haar mogelijkheden, in staat is om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. De locatie Bagijnenstraat biedt plek aan maximaal 27 cliënten. 

Praktische informatie

 

Balk

 

Stadskliniek Brinkpoortplein

Op de locatie Brinkpoortplein wonen onze cliënten begeleid zelfstandig. Hierbij staat de hulpvraag van de cliënt centraal. We leren ze vaardigheden aan en begeleiden ze op het gebied van werken, leren, zingeving en zelfzorg. Het uiteindelijke doel: zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. De locatie Brinkpoortplein biedt plek aan maximaal 16 cliënten.

Praktische informatie

 

Stadskliniek Brinkpoortplein
Balk

 

Stadskliniek Bloemendal

Stadskliniek Bloemendal

Op de locatie Bloemendal bieden wij een veilige en gestructureerde leefomgeving. Wij werken samen met onze cliënten aan maximaal herstel. De nadruk ligt hierbij op het erkennen van de psychische problematiek. We helpen ze hiermee om te leren gaan en verkennen samen met de cliënt op welke wijze zij zoveel mogelijk hun zelfstandigheid terug kunnen krijgen. De zorg wordt op zowel individueel- als op groepsniveau aangeboden. De locatie Bloemendal biedt plek aan maximaal 16 cliënten.

Praktische informatie

 

Balk

 

Stadskliniek

De manier waarop we in de Stadskliniek werken zet mij, mijn collega's en cliënten echt in beweging. Er ontstaan mogelijkheden die lang niet voor mogelijk werden gehouden. De cliënt is niet opgegeven. Er is juist hoop op een ander, nieuw perspectief en kan weer gewerkt worden aan een zinvol bestaan. 

 

Balk