Team Stadskliniek Bloemendal Deventer

Een Stadskliniek is een veilige en klinische omgeving voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, die zich in de laatste fase van hun resocialisatie proces bevinden. We ondersteunen onze cliënten op weg naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Hierbij bieden we in huiselijke sfeer herstelgerichte behandelingen en begeleiding aan, waarbij we uitgaan van de behoeften, drijfveren en wensen van onze cliënten in het dagelijks leven. We werken krachtgericht en de hersteldoelen van de onze cliënten zijn leidend in de behandelingen.

ButtonStadskliniek

 

Locaties