Team Stadskliniek Bagijnenstraat Deventer

In een stadskliniek verblijven mensen met psychische problemen die niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Zij krijgen 24 uur per dag zorg en ondersteuning van ons team. 

De locatie Bagijnenstraat heeft plek voor maximaal 27 cliënten. We werken zoveel mogelijk toe naar herstel. Een cliënt kan maximaal 3 jaar bij ons verblijven.

Onze medewerkers

Ruby van Loenen

psychiatrisch verpleegkundige