Aanmelden bij Dimence Alkura

Voor consultatie, advies, second opinion en/of co-behandeling is het mogelijk je patiënt aan te melden bij Dimence Alkura Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten.

Interne verwijzer

Ben je werkzaam binnen Dimence, dan bieden we bij Dimence Alkura laagdrempelige consultaties. Dit betekent dat je als zorgprofessional van een ander team van Dimence, ons kunt benaderen met vragen over diagnostiek en/of co-behandeling. Dit gebeurt bij voorkeur via het secretariaat (0570-639241 of alkura@dimence.nl).

In de meeste gevallen kun je na consultatie zelf weer verder. In enkele gevallen zal consultatie leiden tot een kortdurend supervisie-traject (waarbij je zelf de diagnostiek en of behandeling uitvoert onder supervisie van een teamlid van Alkura) of co-behandeling. Soms is het wenselijk om een patiënt uitgebreid te zien alvorens een advies te kunnen geven. Dit gebeurt in een traject second opinion. Slechts in uitzonderlijke gevallen leidt het consult tot volledige overname van de behandeling.

Je kunt ons ook direct benaderen om mee te behandelen bij patiënten die al binnen Dimence in zorg zijn (co-behandeling). Indien dit overwogen wordt, is het raadzaam eerst contact op te nemen met het secretariaat (0570-639241 of alkura@dimence.nl )

Wil je direct een aanmelding doen voor interne consultatie, dan kun je gebruik maken van het aanmeldformulier interne verwijzer:

 Aanmeldformulier interne verwijzer 

 Bijgevoegde figuur geeft een overzicht van de opties.

consultatie interne verwijzers

 

Externe verwijzer

Wij zijn ook beschikbaar voor zorgprofessionals buiten Dimence met vragen over diagnostiek en/of behandeling rondom ALK, somatisch-symptoomstoornissen en/of  Functioneel Neurologisch Stoornissen (FNS). Patiënten kunnen dan worden aangemeld voor een Second Opinion. Bij een Second Opinion bieden we een geïndividualiseerd traject bestaande uit dossierstudie en drie tot vier gesprekken met de patiënt en waar mogelijk naastbetrokkenen. Daarna volgt een adviesgesprek met patiënt, naastbetrokkenen en indien gewenst met de verwijzer, waarin de conclusies worden besproken. Het advies betreft primair een beantwoording van de vraagstelling en een (behandel)advies voor de huidige behandelaren en/of behandeling in eigen regio van patiënt. Slechts in uitzonderlijke gevallen leidt het consult tot co-behandeling of volledige overname van behandeling.
Wil je je patiënt aanmelden voor een Second Opinion, dan kun je gebruik maken van het aanmeldformulier voor externe verwijzer.

Huisartsen
Overweeg je om als huisarts te verwijzen naar Dimence Alkura? Het is dan goed om te weten dat wij een derdelijns ofwel hoogspecialistisch (HGGZ) behandelcentrum zijn. 

Dit betekent dat patiënten over het algemeen pas in behandeling kunnen worden genomen zodra er sprake is van een afgeronde of niet voldoende geslaagde behandeling gericht op aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) of functioneel neurologische stoornis (FNS) in de basis-ggz ofwel eerste lijn en/of specialistische ggz ofwel tweede lijn (paramedisch, revalidatie en/of BGGZ/SGGZ).

Ben je op zoek naar een geschikte behandeling voor patiënten met ALK of FNS? Kijk dan eens op de Zorgkaart van het Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten (NALK) voor een passende behandeling in de buurt of voor een in FNS getrainde fysio-of oefentherapeut op Zorgkaart Stichting FNS.

(Mee)behandelen door Alkura
Daarnaast kunnen patiënten worden aangemeld voor (co-)behandeling binnen Alkura.
Gebruik hiervoor ook het aanmeldformulier voor externe verwijzer:

Aanmeldformulier externe verwijzer 

Wanneer voor de klachten eerdere behandelingen zijn geweest bij andere instanties/hulpverleners, vragen wij om deze informatie mee te sturen bij de aanmelding. Ook ontvangen wij graag de correspondentie van bezochte medisch specialisten in zoverre relevant voor de hulpvraag.

 consultatie externe verwijzer

Siilo dé App voor onderlinge consultatie en advies ALK in regio Deventer

 TApp beeld Siiloip voor behandelaren! Overweeg om je aan te melden bij Siilo.
  Dit is een beveiligde App op je telefoon voor onderlinge consultatie en advies
  over aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) in de regio Deventer.