GEM Deventer krijgt extra subsidie van ZonMW

De Gemeente Deventer, Vriendendiensten Deventer en de Dimence groep, samen met landelijke partners verenigd in het GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid) netwerk, hebben ieder vanuit hun eigen expertise hun krachten gebundeld om de mentale veerkracht van mensen in Deventer te versterken. Ze zijn een aanpak gestart door een actie gericht-onderzoeksprogramma om de gewenste transformatie van de mentale te bewerkstelligen: GEM Deventer

GEM Deventer wil  haar doel bereiken door veranderateliers in te richten en op te starten en om hypotheses uit te werken in projecten. Dit verloopt volgens planning.

Waarom een vervolg subsidieaanvraag?
Om beter gebruik te maken van de energie onder de samenwerkingspartners en betrokkenen om vanuit de eerste experimenten naar een ecosysteem te komen, moeten we versnellen, opschalen en implementeren. Om de transformatie in de ggz werkelijk tot stand te laten komen is opschaling echt nodig voor het ecosysteem mentale gezondheid. Het is een rollende sneeuwbal: in de veranderateliers onderzoeken we door ‘action learning’ op kleine schaal hoe de verandering er uit kan komen te zien voor dat onderwerp (de sneeuwbal), maar om de transformatie werkelijk vorm te geven hebben we massa nodig. De sneeuwbal moet voldoende massa hebben om over de heuvel te kunnen rollen.

Waar wordt het toegekende subsidiegeld aan besteed?
Het geld gaat naar verdere implementatie van huidige en nieuw in re richten veranderateliers. We hebben meer inzet nodig om de experimenten die uit de veranderateliers komen verder uit te werken en uit eindelijk in de praktijk toe te passen. Ook wordt er een publiekscampagne gestart. De aandacht ging tot nu toe binnen GEM Deventer uit naar de professional, maar nu is het tijd om ook de inwoners van de regio Deventer in te lichten. Zij moeten mee genomen worden in de transformatie in de mentale zorg die nu plaatsvindt.

Kijk voor meer informatie op de webpagina