Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of FACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken.
Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Het behandelmodel FACT

De cliënten die door het FACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces.
Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn:
           - de outreachende zorg (naar de patiënt toe, thuis);
           - het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders;
           - de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek;
           - de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload);
           - doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Meer informatie over het CCAF-keurmerk

Het CCAF voert jaarlijks zo’n 100 audits uit bij ACT- en FACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en de stichting zelf is te vinden op www.ccaf.nl. Het CCAF is bereikbaar via info@ccaf.nl. 

De FACT-teams Zwolle Noord en Zuid zijn opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF.