FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment, wat betekent dat we op een flexibele en proactieve wijze ambulante behandeling en begeleiding bieden, vanuit een multidisciplinair team. Dit houdt onder andere in dat de contactfrequentie op- en afgeschaald kan worden. Het FACT is gericht op mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Deze aandoeningen geven naast psychische problemen vaak problemen op andere levensdomeinen zoals wonen, werken, vrijetijdsbesteding en/of relaties.

Wanneer FACT?

Patiënten binnen het FACT hebben vaak al langere tijd contact met de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om langdurende en vaak blijvende psychiatrische klachten waarvoor kortdurende behandelvormen niet voldoende zijn. Het FACT-team werkt actief samen met alle betrokken partijen (bijvoorbeeld gemeente, RIBW, politie e.d.) om de zorg te optimaliseren. Het FACT verleend specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Starten bij FACT

Na doorverwijzing door de huisarts of een andere hulpverlener krijg je een eerste gesprek. Hierbij stellen wij het op prijs als je iemand meeneemt die belangrijk voor je is. Samen nemen we de verschillende levensgebieden door en staan we stil bij jouw wensen of problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld over wonen, werken, vrije tijdsbesteding en relaties. Vervolgens bekijken we samen wat je nodig hebt om jouw doelen te realiseren en hoe wij jou daar het beste bij kunnen helpen. Na dit eerste gesprek hoor je wie de zorgcoördinator en regiebehandelaar wordt.

Herstel staat centraal

Binnen het FACT-team werken wij vanuit de herstelgerichte visie. In deze visie gaan wij uit van jouw krachten. Hierbij gaan we niet alleen uit van jouw klachten. Op basis van jouw persoonlijke wensen worden er doelen gesteld waaraan gedurende de behandeling wordt gewerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat een goed sociaal netwerk om je heen belangrijk is voor jouw herstel. Familie, andere belangrijke personen of instanties worden daarom in overleg met jou bij de behandeling betrokken.

Behandelaanbod

 • CGT (cognitieve gedragstherapie)
 • EMDR
 • Psychotherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Farmacotherapie
 • Herstelgroep
 • IPS (Individuele Plaatsing en Steun)
 • E-health modules
 • Somatische screening
 • VERS groep (Vaardigheidstraining EmotieRegulatieStoornis)

 

Onze medewerkers

Driesje van de Kamp

Driesje van de Kamp

teamleider 2

Alex Mensink

systeemtherapeut

Ellis van den Engel - Kort

maatschappelijk werkende

Esther Manten

sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)

Iris Heimensem

senior psychiatrisch verpleegkundige

Irma Veldman

gespecialiseerd vaktherapeut

Marleen Janssen

klinisch psycholoog / teamleider zorg

Rene van der Linde

senior psychiatrisch verpleegkundige
Trijnie van der Kamp

Trijnie van der Kamp

senior psychiatrisch verpleegkundige