Einde aanmeldpauze bepaalde teams Dimence

Per 1 maart 2022 is het weer mogelijk voor verwijzers om patiënten aan te melden bij de teams Ontwikkelingsstoornissen (Zwolle, Almelo en Deventer) en het team Angst en Stemming (Zwolle). Voor deze teams gold een aanmeldpauze van drie maanden.

Dimence heeft de aanmeldpauze ingelast, omdat de wachttijden voor behandeling voor deze teams tè hoog waren opgelopen. Dit is verschrikkelijk voor de mensen die lang wachten op hulp. Een andere reden is dat de medewerkers van deze teams een erg hoge werkdruk ervaren. We konden niet anders dan pas op de plaats te maken om te werken aan oplossingen voor deze problemen. 

Samen met onze partners hebben we aan oplossingen gewerkt
We hebben in deze drie maanden dat de aanmeldpauze van kracht was nagedacht over oplossingen voor de korte en langere termijn. Zo hebben wij alle wachtenden op de wachtlijsten gebeld en hen gevraagd naar hun huidige zorgbehoefte. Een aantal wachtenden kozen daarop bijvoorbeeld voor een snellere start van hun behandeling bij de digitale behandelservice THUBBLE. Andere wachtenden hadden elders hulp gevonden of waren met alternatieve manieren van zorg gestart. Daarnaast hebben zorgverzekeraars hun best gedaan via zorgbemiddeling wachtenden een ander zorgaanbod te doen.

We roepen de hulp in van o.a. huisartsen
Deze week ontvangen de huisartsen werkzaam in onze regio opnieuw een brief. Wij vragen hen om hulp om het screeningsproces van aangemelde patiënten beter en sneller te laten verlopen. Er is gebleken dat Dimence veel inspanningen moet doen om de benodigde informatie te verkrijgen. Deze informatie is nodig zodat de screener een besluit kan nemen of en bij welk team de patiënt een eerste intakegesprek krijgt. Als we bij aanmelding van patiënten meer informatie over de patiënt krijgen van de huisarts, dan helpt dat enorm. En dit verkort de wachttijd aanzienlijk.
Meer informatie over de benodigde informatie bij aanmelding is te vinden op onze website.

Anders kijken naar mentale hulp, ondersteuning en zorg: GEM
Een langere termijn oplossing is onze deelname aan het initiatief GEM – Ecosysteem mentale gezondheid. Samen met de gemeente Deventer en stichting Vriendendiensten Deventer bundelen we onze krachten om de mentale veerkracht van mensen in Deventer te versterken en op een andere manier naar het bieden van hulp, ondersteuning en zorg te kijken. Mentale gezond worden is een gedeelde verantwoordelijkheid van een netwerk van overheid, welzijns- en zorgorganisaties, woningcorporaties, zorgverzekeraars, UWV, ggz-instellingen, ervaringsdeskundigen etc. Dit ecosysteem (netwerk) wordt in Deventer opgezet en uitgewerkt in het Mental Health Hub Deventer.

Hou onze website en socials in de gaten voor verdere ontwikkelingen.