De spiegel

Er hing een spiegel boven het water.
De zwemmer keek omhoog
en zag zichzelf daar zwemmen in het glinsterende water,
hij zag hoe kalm hij zich bewoog.
De lucht was blauw
en de spiegel zweefde allengs naar de verte, weerkaatste
nog een waterlelie
en verdween.
De zwemmer zwom ontroostbaar verder
zo zonder spiegel zwom hij nergens heen.

Een wat raadselachtig gedicht. En toch, ik zie het zo maar voor me. Je bent aan het zwemmen. Ooit heb je die vaardigheid aangeleerd. En eenmaal de kunst meester, dan gaat dat een leven lang mee. Je doet het gewoon, je bent er mee vertrouwd geraakt. Zoals dat gaat met heel veel dingen in het leven, in je dagelijkse activiteiten, in je werkzaamheden. Veel gaat automatisch en dat is maar goed ook.

En dan is er in dit gedicht sprake van een spiegel. Als vanzelfsprekend hangt die boven het water en de zwemmer ziet zichzelf teruggekaatst, weerspiegeld van een afstandje, vanuit een ander perspectief. Hij ziet zijn kalme voortgang, wordt zich ervan bewust. Het lijkt hem vertrouwen te geven en te bevestigen. Een vredig tafereel! Maar dan verdwijnt de spiegel langzaam maar zeker en het maakt dat de zielsbedroefde zwemmer zonder richting verder gaat.

Wat was de functie van de spiegel voor de zwemmer? Waarom zweefde de spiegel weg en verdween die? Waarom was de zwemmer ontroostbaar en zwom hij nergens heen? De spiegel leek overzicht te geven. Was het als een kompas en was de zwemmer nu z’n oriëntatie kwijt?  

Wat lees jij in het gedicht? Welke zin blijft haken? Wat heeft dat met jou, of met waar je nu mee bezig bent te maken? Waar oriënteer jij je op? Wie of wat verheldert dat voor jou? Welke keuzes maak jij? Hoe ga jij voort? Het zijn vragen die op kunnen duiken op belangrijke of moeilijke momenten. Vragen die je bestaan raken. Zingevingsvragen die je uitnodigen met jezelf of met een ander in gesprek te gaan. Dit soort vragen vormen ook de kern van geestelijke verzorging.

Wil je meer weten over de geestelijke verzorging? Kijk dan bij Team Geestelijke verzorging, op de website van Geestelijke Verzorging in Nederland of de website van Geestelijke verzorging Thuis Overijssel

Het beeld op de foto is van Elly de Jong.