Wij realiseren ons dat regelmatig bezoek ontvangen heel goed voor cliënten is, maar we kiezen op dit moment voor zo min mogelijk fysiek bezoek aan cliënten in klinieken.

Verschil per locatie
Afdelingen waar bepaalde doelgroepen verblijven, zoals ouderen, kunnen strengere richtlijnen hanteren en afdelingen waar andere doelgroepen verblijven kunnen de richtlijnen juist verruimen.

Zo geldt inmiddels voor alle klinische afdelingen voor ouderen (in Almelo, Deventer en Zwolle) dat er helemaal geen bezoek meer mag komen. Alle contactpersonen van cliënten zijn hierover ingelicht. 

Wil je weten hoe het op de specifieke locaties zit? Neem dan contact op met de betreffende locaties. De contactgegevens zijn te vinden op onze website bij 'Teams & Locaties'

Andere manieren van contact
Kies zoveel mogelijk voor een andere manier van contact houden, die op dit moment beter en veiliger is voor iedereen. Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, te bellen of online contact te houden.

Neem contact op met de locatie waar degene die je wilt bezoeken verblijft voor de actuele richtlijnen.

Voor alle afdelingen en locaties geldt:

- Ben je verkouden, hoest of nies je of heb je koorts: kom dan voorlopig niet op bezoek;
- Neem geen jonge kinderen mee op bezoek;
- Kom met maximaal 1 of 2 bezoekers tegelijk;
- Denk goed na of je het zelf verstandig vindt om op dit moment een bezoek te brengen aan je naaste. Misschien is een andere manier van contact houden nu beter en veiliger voor iedereen.

> Lees deze informatie in de flyer voor bezoekers aan onze klinieken

Poster met informatie over bezoeken aan klinieken