Team Opname Ouderen Almelo

Op de afdeling Opname ouderen werken wij volgens de werkwijze dat er naar iedere patiënt individueel gekeken wordt. Wat is het beste voor jou als patiënt en wat is je zorgvraag? Hierbij passen wij als behandelteam (behandelaren, zorgcoördinatoren en verpleegkundigen) de zorg toe. Er is een cultuur van wederzijds respect. Binnen onze zorgcultuur wordt het gewaardeerd en gestimuleerd dat jij en je naasten actief betrokken zijn bij de gehele behandeling. De omgeving op de afdeling is vriendelijk en rustgevend. Er is aandacht voor lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele aspecten. Bij elk aanbod van behandeling en aanvullende zorg houden wij rekening met eventuele klachten en beperkingen.    

De afdeling biedt zorg aan maximaal tien patiënten vanaf 65 jaar. Het is een open afdeling die, indien noodzakelijk, gesloten kan worden. De afdeling richt zich op patiënten die baat hebben bij een gestructureerde verpleegkundige benadering en/of meer intensieve verzorging nodig hebben. De afdeling biedt een veilige, rustige en gestructureerde omgeving. Er is altijd een verpleegkundige op de afdeling aanwezig. De afdeling is erop gericht dat u zo zelfstandig mogelijk blijft.  

Doel behandeling 
Wij streven ernaar om je door middel van de juiste zorg zo snel mogelijk weer in de thuissituatie of elders te laten functioneren. De behandeling is veelal gericht op diagnostiek en het bestrijden van de crisis waarin u zich mogelijk bevindt. Wij streven naar een zo kort mogelijke opnameduur. Als de opname binnen de bij opname gestelde termijn niet toereikend is, wordt samen met jou en eventueel een familielid of naaste gekeken naar een vervolgbehandeling, al dan niet binnen Dimence.  

Het behandelteam 
Het behandelteam bestaat uit verpleegkundigen werkzaam op de afdeling, psychiater, klinisch behandelaar (afdelingsarts), psycholoog en vak-therapeuten. Het behandelteam is mede verantwoordelijk voor jouw behandeling.  

Dagprogramma
Aan iedereen die opgenomen is bieden wij een dagprogramma aan. Het is de bedoeling dat je hieraan deelneemt. Dit hoort bij je behandeling. Het doel van het programma is weer evenwicht te vinden. Dagstructuur is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Alleen wanneer er individuele afspraken gemaakt zijn in het behandelplan, kan van het dagprogramma afgeweken worden.  

Betrokkenheid bij de behandeling
Wij vinden de inbreng en betrokkenheid van je familie of naasten bij de behandeling belangrijk. Jij bent echter degene die toestemming geeft of - en op welke wijze - de familieleden of naasten bij de behandeling betrokken worden. 

Bezoek
Van maandag tot en met vrijdag is de bezoektijd van 18.30 tot 20.00 uur.  

In de weekenden (zaterdag / zondag) van 10.00 tot 20.00 uur.  

Op de afdeling zijn geen speciale beschikbare bezoek-ruimtes. Je kunt overdag en op dinsdag-/donderdagavond samen met familie/naasten gebruik maken van het restaurant. Indien het restaurant gesloten is kun je op je eigen slaapkamer, familiekamer of op de ruimte in de gang plaatsnemen met bezoek. Het is niet de bedoeling dat bezoek in de huiskamer wordt ontvangen. Als je buiten de bezoekuren bezoek wilt ontvangen, kan dit in overleg met de verpleegkundige van dienst.  

Huisregels 
Er zijn huisregels opgesteld om het verblijf op de afdeling zo prettig mogelijk te maken. Omdat het niet eenvoudig is als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, wordt van een ieder verlangd dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat.  
Als er in je individuele behandelplan afspraken worden opgenomen die afwijken van de huisregels, dan hebben deze afspraken voorrang.  

Westerdok is een rookvrij gebouw. Er is een rookruimte op de afdeling, en je kunt buiten in de daarvoor bestemde ruimtes roken.

Video-impressie & info voor potentiële collega's
Ben je benieuwd naar Team Opname Ouderen of locatie Westerdok? Of overweeg je als professional wellicht om aan de slag te gaan bij dit team? Bekijk dan de video die we voor jou hebben gemaakt!

Locaties