Team Opname Ouderen Almelo

Op de afdeling Opname ouderen werken wij volgens de werkwijze dat er naar iedere patiënt individueel gekeken wordt. Wat is het beste voor u als patiënt en wat is uw zorgvraag? Hierbij passen wij als behandelteam (behandelaren, zorgcoördinatoren en verpleegkundigen) de zorg toe. Er is een cultuur van wederzijds respect. Binnen onze zorgcultuur wordt het gewaardeerd en gestimuleerd dat u en uw naasten actief betrokken zijn bij de gehele behandeling. De omgeving op de afdeling is vriendelijk en rustgevend. Er is aandacht voor lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele aspecten. Bij elk aanbod van behandeling en aanvullende zorg houden wij rekening met eventuele klachten en beperkingen.  

De afdeling biedt zorg aan maximaal tien patiënten vanaf 65 jaar. Het is een open afdeling die, indien noodzakelijk, gesloten kan worden. De afdeling richt zich op patiënten die baat hebben bij een gestructureerde verpleegkundige benadering en/of meer intensieve verzorging behoeven.  
De afdeling biedt een veilige, rustige en gestructureerde omgeving. Er is altijd een verpleegkundige op de afdeling aanwezig. De afdeling is erop gericht dat u zo zelfstandig mogelijk blijft.  

Doel behandeling 

Wij streven ernaar om u door middel van de juiste zorg zo snel mogelijk weer in de thuissituatie of elders te laten functioneren. De behandeling is veelal gericht op diagnostiek en het bestrijden van de crisis waarin u zich mogelijk bevindt. 

Wij streven naar een zo kort mogelijke opnameduur. Als de opname binnen de bij opname gestelde termijn niet toereikend is, wordt samen met u en eventueel een familielid of naaste gekeken naar een vervolgbehandeling al dan niet binnen Dimence.  

Het behandelteam 

Het behandelteam bestaat uit verpleegkundigen werkzaam op de afdeling, psychiater, klinisch behandelaar (afdelingsarts), psycholoog en vak-therapeuten. Het behandelteam is mede verantwoordelijk voor uw behandeling.  

Dagprogramma 

Aan iedereen die opgenomen is bieden wij een dagprogramma aan. Het is de bedoeling dat u hieraan deelneemt. Dit hoort bij uw behandeling. Het doel van het programma is weer evenwicht te vinden. Dagstructuur is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Alleen wanneer er individuele afspraken gemaakt zijn in het behandelplan, kan van het dagprogramma afgeweken worden.  

Betrokkenheid bij de behandeling 

Wij vinden de inbreng en betrokkenheid van uw familie of naasten bij de behandeling belangrijk. U bent echter degene die toestemming geeft of - en op welke wijze - de familieleden of naasten bij de behandeling betrokken worden. 

Bezoek 

Van maandag tot en met vrijdag is de bezoektijd van 18.30 tot 20.00 uur.  
In de weekenden (zaterdag / zondag) van 10.00 tot 20.00 uur.  

Op de afdeling zijn geen speciale beschikbare bezoek-ruimtes. U kunt overdag en op dinsdag-/donderdagavond samen met familie/naasten gebruik maken van het restaurant. Indien het restaurant gesloten is kunt u op uw eigen slaapkamer, familiekamer of op de ruimte in de gang plaatsnemen met bezoek.  
Het is niet de bedoeling dat bezoek in de huiskamer wordt ontvangen. Als u buiten de bezoekuren bezoek wilt ontvangen, kan dit in overleg met de verpleegkundige van dienst.  

Huisregels 

Er zijn huisregels opgesteld om het verblijf op de afdeling zo prettig mogelijk te maken. Omdat het niet eenvoudig is als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, wordt van een ieder verlangd dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat.  
Als er in uw individuele behandelplan afspraken worden opgenomen die afwijken van de huisregels, dan hebben deze afspraken voorrang.  

Westerdok is een rookvrij gebouw. Er is een rookruimte op de afdeling, en u kunt buiten in de daarvoor bestemde ruimtes roken. 

Locaties