22 maart Invitational Conference SCOS

Je kunt je nog steeds aanmelden voor online deelname aan de Invitational Conference die het SCOS organiseert op dinsdagmiddag 22 maart a.s. Het is een mini-conferentie over de zorgwekkende stand van zaken in de autismehulpverlening. Wil je online deelnemen aan deze conferentie? Meld je dan hier aan.

We zien veel mensen met autisme lijden aan een chronische mismatch met de omgeving en aan breuken op tal van levensterreinen. Er ontstaat sociogene schade en aan de GGz wordt gevraagd dit 'op te lossen'. Is dat terecht, helpt dat wel of is het dweilen met de kraan open? Daarnaast is er grote personeelskrapte, hebben we te maken met sluiting van autismeteams, zeer lange wachttijden, eenzaamheid in de behandelkamer en onvoldoende samenwerking.

Deze middag willen we daarom met 50 genodigden live reflecteren in de Steerne op de stand van zaken in de autismehulpverlening. Dit doen we met allemaal betrokken deskundigen uit diverse gremia; van beleidsmakers tot ervaringsdeskundigen en van behandelaren tot zorgverzekeraars. Samen willen we op zoek naar oplossingsrichtingen.

Hier kun je alvast een kijkje nemen in het programma. Daarnaast bieden we iedereen die betrokken is bij dit thema de mogelijkheid om online deel te nemen. Dit kan door je hier aan te melden. Het is ook mogelijk om je via onze webpagina aan te melden.

Jullie zijn van harte uitgenodigd!

Werkgroep refereercyclus SCOS Ella Lobregt, Céline Mollink, Bram Bovendeerd, Derek Strijbos en Esther Hoek