Wat is Contextueel Behandelen?

Contextueel Behandelen is een manier van werken waarbij Jeugd ggz en de volwassen ggz van Dimence nauw samenwerken met jullie als gezin/systeem. Het is een organisatie- en stoornis- overstijgende manier van werken vanuit een netwerk van behandelaren die bij jullie betrokken zijn. Zo kunnen we betere zorg aan ouder(s) én kind(eren) bieden, zodat ook jullie onderlinge relatie verbetert. Contextueel Behandelen draagt daarnaast bij aan het verkleinen van het risico van de overdracht van psychische ontregeling van generatie op generatie.

Uiteraard verloopt Contextueel Behandelen altijd in overleg met jullie als gezin. Je kunt ook zelf met je behandelaar bespreken of Contextueel Behandelen passend is.

  Samen behandelen vanuit gezamenlijke visie 

  We werken bij Contextueel Behandelen met een gezamenlijk multidisciplinair overleg. Dat is een overleg waar alle betrokken behandelaren van zowel Jeugd ggz als Dimence aanwezig zijn en waar we de deelbehandelingen van jou en van je kind vormgeven en op elkaar afstemmen vanuit een gezamenlijke visie. Waar passend wordt er gezamenlijk behandeld. De behandeling is altijd op maat en sluit aan op de specifieke hulpvraag en omstandigheden van jullie als gezin.

  Er wordt bij de behandeling van een kind/jongere en van de ouder-kindrelatie rekening gehouden met de specifieke context van het gezin en de problematiek van de ouder. Andersom wordt de behandeling van de klachten van jou als volwassene rekening gehouden met de context van je ouderschap, de ouder-kindrelatie en de ontwikkeling van je (jonge) kind/ je jongere. Tevens wordt de brede relationele en maatschappelijke context (partnerrelatie, familie, buurt, werk, veiligheid, huisvesting enz.) meegewogen in de manier waarop jouw totale behandeling vorm krijgt. Er wordt ook nauw samengewerkt met andere hulpverleners die bij jullie betrokken zijn, bijvoorbeeld uit het sociaal domein.

  Hoe lang duurt Contextueel Behandelen?

  De duur van Contextueel Behandelen is voor iedereen verschillend. Soms is een korte periode voldoende als ondersteuning. In andere situaties duurt het langer en is de hulp intensiever. De exacte duur hangt af van jouw ondersteuningsbehoefte en de vorderingen die we maken.

   

  Balk

   

  Ouder-kindgroep PLONS

  De ouder-kindgroep PLONS wordt begeleid door twee therapeuten, een van Dimence en een van Jeugd ggz. Deze groep is bedoeld voor als je het als vader/moeder moeilijk vindt om te begrijpen wat je baby of peuter wil vertellen of nodig heeft en je daardoor spanning ervaart. Of misschien heb je moeite met veranderingen in rol als ouder. In deze groep specifiek voor jonge ouders met psychische stoornis, leer je met elkaar je kindje beter leert begrijpen. De groep wordt gegeven op vrijdagochtend aan de Burgemeester Roelenweg 9 in Zwolle. De groep gaat weer van start als er voldoende aanmeldingen zijn. Aanmelden voor de ouder-kindgroep Plons. 

  Het logo contextueel behandelen is van klinisch psycholoog Hanna Stolper die zich binnen Jeugd ggz en Dimence met contextueel behandelen bezighoudt.
  Logo plons
  Balk

   

  Meer informatie over Contextueel Behandelen: 

   

  Download

  Folder Almelo

  Informatie voor ouders van kinderen tot 6 jaar.

  Folder Deventer

  Informatie voor ouders van kinderen tot 6 jaar.

  Folder Zwolle (tot 6 jaar)

  Informatie voor ouders van kinderen tot 6 jaar. 

  Folder Zwolle (vanaf 6 jaar)

  Informatie voor ouders van kinderen vanaf 6 jaar.

  Manifest 1001 kritieke dagen

  Social media

  Op social media plaatsen we regelmatig berichten over contextueel behandelen. Bekijk tweets, Facebookberichten of LinkedIn-posts met de hashtags #psychischprobleemenouderschap, #contextueelbehandelen en/of #ouderkindpsychiatrie. Bekijk onze sociale kanalen: