Kiki Dijkstra, trajectbegeleider en IPS-coach biedt een inkijkje in hoe IPS werkt. Iedereen die in behandeling is bij een FACT-team binnen Dimence en gemotiveerd is om aan de slag te gaan in een betaalde baan kan zich aanmelden voor een IPS-traject. We gaan na aanmelding met elkaar in gesprek om te bekijken of een traject passend is. Blijkt dat het geval, dan volgen er maximaal acht gesprekken om uit te vinden wat de kandidaat wil en kan, en wat er nodig is om dit te bereiken.

‘Het is altijd maatwerk’
We leren elkaar in de gesprekken (beter) kennen en kijken onder andere naar eerder opgedane werkervaring: wat ging goed en wat zou beter kunnen? Ook sociale vaardigheden en ziekte-inzicht zijn een vast gespreksonderwerp. We hebben een aantal vaste onderdelen, maar het is eigenlijk altijd maatwerk, afgestemd op de situatie van de kandidaat. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand medicatie gebruikt, wat vraagt dat we samen goed kijken naar de mogelijke invloed op werk. We nodigen trouwens ook vaak een familielid of iemand uit het eigen netwerk van de kandidaat uit bij een gesprek. We doen alles in goede afstemming met elkaar.

‘Veel kandidaten kiezen voor openheid’
Ook bespreken we in hoeverre de kandidaat wil dat de werkgever weet van de diagnose en de aanwezige (of eerdere) psychische klachten. Die keuze is geheel aan de kandidaat zelf. Tot nu toe hebben we alleen kandidaten meegemaakt die kozen voor openheid naar de werkgever toe; ook wij denken dat dit het beste werkt voor alle partijen.

‘Solliciteren kan best een uitdaging zijn’
Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de kandidaat ondersteunen we bij het solliciteren en bij eventuele uitdagingen die daarbij komen kijken. Sommigen willen en kunnen het prima zelf, anderen hebben extra feedback of begeleiding nodig. We kijken ook of er binnen ons netwerk al een passende werkgever is met een vacature. Is dat niet het geval dan leggen we actief contact met werkgevers. We helpen de kandidaat bovendien met ondersteuning rond werk en inkomen. Ook werkgevers helpen we, bijvoorbeeld op het gebied van subsidies en regelingen die eventueel van toepassing zijn.

‘Ook na plaatsing blijven we in beeld’
Wanneer de kandidaat geplaatst is bieden we, indien nodig, training-on-the-job en kijken we een lange tijd – tot ongeveer drie jaar na plaatsing - met de kandidaat en werkgever mee. Wat gaat er goed en waar is mogelijk verbetering nodig. Samen kijken we hoe we dit kunnen regelen. Zelf heb ik nog geen ervaring met het vervolg. Ik zit in het laatste stadium van mijn IPS-opleiding en begeleid momenteel twee deelnemers waar ik net de eerste gesprekken mee heb gehad. Ik kende deze kandidaten al langer en daardoor kunnen we snel(ler) op zoek naar een geschikte baan.

‘Kandidaten zijn gemotiveerd om aan het werk te gaan’
Ik vind het een ontzettende leuke uitdaging. Ik werk uitsluitend met kandidaten die graag aan het werk willen en gemotiveerd zijn; dat is ontzettend fijn! Daarnaast vind ik het werken met kandidaten die extra aandacht nodig hebben erg leuk. Ik hoop dat we in de toekomst vanuit Dimence meer trajecten kunnen aanbieden. Dat zal mede afhankelijk zijn van subsidiering vanuit het UWV en de gemeente.

Ook betaald werk vinden met IPS?
Ben jij onder behandeling van een FACT-team bij Dimence, ben je gemotiveerd om aan het werk te gaan, en denk je dat een IPS-traject misschien iets voor jou is? Neem dan contact op met de IPS-coach van jouw FACT-team of vraag ernaar bij je behandelaar. Eerst meer lezen? Zie de pagina over IPS op de website van Dimence. 

Kiki Dijkstra, hartelijk dank voor dit interview en inkijkje in je werk als IPS-coach.

Artikeldatum