Wat is FACT?

FACT is een intensieve vorm van behandeling en begeleiding aan huis. Deze hulp wordt ingeschakeld als u langdurige psychische problemen heeft en het tijdelijk niet zo goed gaat met u. We doen er dan alles aan om een crisissituatie te voorkomen. Door deze intensieve vorm van begeleiden kunt u in uw eigen omgeving blijven. U houdt de regie over uw leven. Dat is het uitgangspunt van FACT. In overleg met u betrekken we belangrijke mensen uit uw omgeving bij onze hulp. Het FACT-team werkt intensief samen met hulpverleners en instanties in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de wijkagent, de huisarts of schuldhulpverleners. De FACT-methode gaat uit van uw eigen krachten en is gericht op herstel van uw vaardigheden. Het team houdt zich bezig met allerlei uiteenlopende problemen die te maken hebben met wonen, werk, relaties, vriendschappen en gezondheid. 

Hoe werkt FACT?

Nadat u bent doorverwezen naar het FACT-team volgt er eerst een intakegesprek. We zullen samen met u bespreken welke ondersteuning en behandeling er nodig is. U krijgt met verschillende mensen uit het FACT-team te maken. Het team bestaat uit een:

  • psychiater / ggz-arts
  • psychiatrisch verpleegkundige
  • psycholoog
  • trajectbegeleider
  • ervaringsdeskundige

Alle teamleden zijn betrokken bij uw behandeling. Gezamenlijk kunnen ze zo allerlei uiteenlopende problemen aanpakken. Dus ook bijvoorbeeld lichamelijke klachten of de aanpak van verslavingsproblemen.

De behandeling en begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving. Dat is meestal thuis maar kan desgewenst ook ergens anders. U heeft u één of meerdere keren per maand of zelfs per dag contact met de hulpverleners, afhankelijk van uw hulpvraag. Als er toch sprake is van een crisisopname blijft u contact houden met onze hulpverleners.

Hoe lang duurt FACT?

FACT is een vorm van langdurende zorg. In eerste instantie duurt FACT minimaal zes maanden. Na een half jaar wordt de begeleiding met u geëvalueerd. In de tussentijd is het mogelijk dat we de ondersteuning in overleg met u afbouwen of misschien wel juist intensiveren.

Begeleiding naar vinden van baan

Heb je de wens om te gaan werken en ben je in behandeling bij het FACT-team van Dimence? Dan kun je deelnemen aan een traject van ‘Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Deze ondersteunende dienst helpt jou bij het vinden en houden van een betaalde baan. Een IPS-coach van Dimence begeleid jou in dit traject.